Voľná pracovná pozícia – konzervátor, údržbár

 

Voľná pracovná pozícia – konzervátor, údržbár

v Liptovskom múzeu v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

Miesto výkonu práce: 

Liptovské múzeum v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

Rámcová náplň práce:

  • základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o zbierkové predmety, archívne dokumenty, knižničné fondy alebo mobiliárne fondy
  • domovnícka práca vrátane údržby objektov v správe Liptovského múzea (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), drobná murárska, stolárska, inštalatérska, záhradnícka práca a starostlivosť o vykurovací systém

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:

  • úplné stredné vzdelanie
  • bezúhonnosť
  • vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

  1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. Profesijný štrukturovaný životopis
  3. Fotokópia dokladu o vzdelaní
  4. Fotokópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace
  5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Druh pracovného pomeru:  Hlavný pracovný pomer

Predpokladaný nástup:  máj 2017

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Konzervátor, údržbár“

do 10. 05. 2017

na adresu:

Liptovské múzeum v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok