projektový manager a pracovník zodpovedný za verejné obstarávanie