Kurzy pre verejnosť – Akadémia ľudových remesiel

Učebné plány kurzov remesiel pre verejnosť sú zostavené tak, aby obsahovali nevyhnutné znalosti a zručnosti remesla. Nie sú to rekvalifikačné kurzy v pravom zmysle slova, svojou povahou sú to skôr hobby kurzy, ale pridaná hodnota takto zameraných kurzov je v zachovávaní tradičných zručností, ktoré sa pomaly vytrácajú. Začíname kurzom liptovskej paličkovanej čipky, ktorá je známa tým, že svojou skladbou, motívom a technikami vyhotovenia patria medzi najnáročnejšie.

KURZ PALIČKOVANIA LIPTOVSKEJ ČIPKY
Je známe, že liptovské čipky skladbou, motívom a technikami vyhotovenia patria medzi najnáročnejšie v rámci Slovenska. Sú mnohopárové a husto pletené a v minulosti ich ženy vyhotovovali bez podloženia vzoru a použitia špendlíkov. Zrejme táto skutočnosť je hlavným dôvodom, že dnešné čipkárky sa liptovskej čipke venovali len výnimočne.

Napriek tomu, sa o rekonštrukciu pôvodnej ľudovej čipky pokúsilo niekoľko autoriek v Liptove a svoje zručnosti chcú odovzdať aj ďalším záujemkyniam. Počas desiatich lekcií kurzu, ktorý sa uskutoční v uvedených expozíciách Liptovského múzea v Ružomberku sa čipkárky naučia nielen základy paličkovania základných väzieb, ale si aj vlastnoručne vyhotovia originálne dielko s použitím pôvodných motívov liptovskej čipky.

Rozsah: 20 hod./10 lekcií
Miesto realizácie kurzu: Liptovské múzeum v Ružomberku, Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši
Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku
Cena kurzu: 60,- €
Otvorenie kurzu: január 2013
Max. počet účastníkov: 8

Obsah kurzu:
Teoretická časť: odborná prednáška – paličkovaná čipka v Liptove,
Praktická časť: základy paličkovania, paličkovanie základných väzieb, vyhotovenie originálneho dielka s použitím pôvodných motívov liptovskej čipky

Prihlášky na: 044 522 24 85, 0907 733 111, marketing (@) liptovskemuzeum.sk

Prihláška na kurzy pre verejnosť

KURZ PALIČKOVANIA LIPTOVSKEJ ČIPKY

—————————————————————————————————————————————————————-

KURZ TKANIA
Tkanie je jeden z najstarších spôsobov zhotovovania textilu. Jeho základom je striedavé zdvíhanie a klesanie sústav nití v osnove, medzi ktoré sa vkladá útok. Tkanie na Liptove má dávne korene. Cieľom kurzu tkania organizovaného Liptovským múzeom v Ružomberku je získať prehľad o histórii tkania, vedieť si pripraviť vlákno, nite a osnovu a oboznámiť sa z viacerými technikami tkania – na krosnách, na ráme, na hrebení, na karetkách a inými.

Rozsah: 20 hod./10 lekcií
Miesto realizácie kurzu: Liptovské múzeum v Ružomberku, Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši
Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku
Cena kurzu: 60,- €
Otvorenie kurzu: január 2013
Max. počet účastníkov: 8

Obsah kurzu:
Teoretická časť: odborná prednáška – história tkania, slovenské ľudové tkaniny
Praktická časť: tkanie na krosnách – koberce handrové, tkanie na ráme – handrové, tkanie na ráme – vlnené, tkanie na hrebeni, tkanie na karetkách, zápästková technika, šnúrky kruhového prierezu, krosienková technika

Prihlášky na: 044 522 24 85, 0907 733 111, marketing (@) liptovskemuzeum.sk

Prihláška na kurzy pre verejnosť

KURZ TKANIA

—————————————————————————————————————————————————————-

KURZ DRÔTOVANIA
Drotárstvo patrilo medzi remeslá, ktoré sa šírili po svete aj prostredníctvom Slovákov. Úlohou prvých drotárov bola oprava poškodených a starých nádob, neskôr ale opletali aj nádoby nové, pretože sa tým mohlo predísť ich poškodeniu. Postupom času drotári vyrábali rozmanité úžitkové predmety do domácností. V súčasnosti je umelecko-remeselná práca s drôtom prezentovaná na rôznych podujatiach, jarmokoch.

Na kurze v Liptovskom múzeu v Ružomberku počas piatich lekcií sa účastníci dozvedia niečo z histórie, naučia sa základy drôtovania, budú opletať vajíčka, zhotovovať šperky, náramky, dekoračné tradičné drotárske predmety s využitím zdobiacich prvkov a vytvoria práce podľa vlastného záujmu.

Rozsah: 15 hod./5 lekcií
Miesto realizácie kurzu: Liptovské múzeum v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
Cena kurzu: 35,- €
Otvorenie kurzu: apríl 2015 (9.4., 16.4., 23.4., 30.4. a 7.5.2015)
Čas: 13.00 – 16.00 hod.
Min. počet účastníkov: 5

Obsah kurzu:
Teoretická časť: odborná prednáška – história drotárstva, drôtovanie ako ozdoba, ako potreba a opravy
Praktická časť: Základy drôtovania (spájanie drôtov, krútenie, ukončovanie), zdobiace prvky (pružiny, špirály jednoduché, dvojité, zložité), výplety (priestorové, slučkové, pružinové), zhotovovanie predmetov (anjel, srdce, podkova), práca na predmete (opletanie kamienkov, nádob, keramiky), zhotovovanie dekoračných a tradičných drotárskych výrobkov (vešiaky, háčiky, rámik) a výroba šperkov (prívesky, prstene…).

Prihlášky na: 044 432 24 68, 0907 847 232, kultura.lmr (@) gmail.com

Prihláška na kurzy pre verejnosť

kurz-drotovania-2015