Ludrovský festival stredovekej kultúry zmena termínu konania

Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje návštevníckej verejnosti, že Ludrovský festival stredovekej kultúry sa neuskutoční v tradičnom augustovom termíne (5. 8. 2018), ako je to uvedené v Kalendáriu Liptovského múzea v Ružomberku, ale z organizačných dôvodov je jeho realizácia presunutá na september 2018. O presnom termíne konania festivalu bude Liptovské múzeum v Ružomberku včas informovať prostredníctvom svojej webovej stránky i tlačených materiálov.