Zmluvy rok 2014

Číslo zmluvy Názov zmluvy Popis zmluvného plnenia Hodnota v € Dátum platnosti zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti
758/14 Zmluva o dielo vypracovanaie scenára a moderovanie koncerku venovaného 100. výročiu LMR 200,00 14.01.2014 Doc.Mgr.art. Juraj Sarvaš 14.01.2014 14.01.2014 15.01.2014
759/12 Dohoda o platbách MLD 981,00 mesačne rok 2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 04.01.2014 14.01.2014 15.01.2014
760/14 Dohoda o platbách Kalvárska 131,00 mesačne rok 2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 12.01.2014 17.01.2014 18.01.2014
761/14 Dohoda o platbách LMR 722,00 mesačne rok 2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 12.01.2014 17.01.2014 18.01.2014
762/14 Dohoda o platbách V.Boca 6,00 mesačne rok 2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 12.01.2014 17.01.2014 18.01.2014
763/14 Dohoda o platbách Vlkolínec 63,00 mesačne rok 2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 12.01.2014 17.01.2014 18.01.2014
764/14 Dohoda o platbách ČO L.Mikuláš 542,00 mesačne rok 2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Prorajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 12.01.2014 17.01.2014 18.01.2014
765/14 Dohoda o platbách Bukovina 181,00 polročne rok 2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 12.01.2014 17.01.2014 18.01.2014
766/14 Dohoda o platbách NM L.Hrádok 152,00 mesačne rok 2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Prorajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 12.01.2014 17.01.2014 18.01.2014
767/14 Predbežná výška preddavkov na vodné a stočné – oznámenie ČO L.Mikuláš 97,00 mesačne rok 2014 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš, IČO:36672441, DIČ:2022236557, IČDPH:SK2022236557 20.01.2014 20.01.2014 21.01.2014
768/14 Predbežná výška preddavkov na vodné a stočné – oznámenie NM L.Hrádok 19,00 mesačne rok 2014 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš, IČO:36672441, DIČ:2022236557, IČDPH:SK2022236557 20.01.2014 20.01.2014 21.01.2014
769/14 Dohoda o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu zber komunálneho odpadu 1 ks KUKA nádoba – 1 krát týždenne od 01.01.2014 na dobu neurčitú Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:00315494, DIČ:2021031122 19.12.2013 23.01.2014 24.01.2014
ÚP5/2014 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania obsolvent. praxe obs.školy vedeného v evid.uchádzačov o zamestnanie úprava práv a povinností účastníkov dohody  pri zabezp.praxe, financovanej z prostr.Európskeho soc.fondu a štátneho rozp. SR 01.02.2014 – 31.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 96958 Banská Štiavnica, IČO:37949624 27.01.2014 30.01.2014 01.02.2014
770/14 Zmluva o spolupráci výrub stromov v areáli MLD Pribylina od 3.2.2014 – 31.12.2014 Stredná odborná lesnícka škola Jozefa Dekréta Matejovie, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:00162701, DIČ:2020585039 30.1.2014 31.1.2014 1.02.2014
771/14 Príloha č.3 k Znluve o dodávke tepla č. 2012112 podmienky dodávky tepla na rok 2014 var.zložka ceny 0,0414 €/kWh, fixná zložka ceny 300,0251 €/kW rok 2014 CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 04.02.2014 05.02.2014 01.01.2014
772/14 Dohoda o spolupráci pri uabezpečovaní návštevníckej prevádzky na Vlkolínci dohoda o zabezpeční prevádzky expozície Roľníckeho domu v lokalite Vlkolínec 04.02.2014 – 31.12.2014 Občianske združenie Vlkolínec, Vlkolínec 906, 03403 Biely Potok, IČO:37805380, DIČ:2021568021 04.02.2014 11.02.2014 12.02.2014
178/14 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Dom ľudový a pozemky v katastrálnom území mesta Ružomberok v časti Vlkolínec 1,00 € 04.02.2014 – 31.12.2014 Občianske združenie Vlkolínec, Vlkolínec 906, 03403 Biely Potok, IČO:37805380, DIČ:2021568021 11.02.2014 11.02.2014 12.02.2014
1/2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov požičanie 7 ks zbierkových predmetov za účelom výstavy “Krása, ktorá hreje..” bezplatne 05.02.2014 – 18.05.2014 Gemersko malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Námestie M.Tompu 5, 97901 Rimavská Sobota, IČO:35985097, DIČ:2021459759 05.02.2014 14.02.2014 15.02.2014
1/2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov výpožička 9 ks zbierkových predmetov za účelom expozície “Ovčiarstvo a pastierstvo na Slovensku. 14.02.2014 – 31.01.2015 Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 22, 06401 Stará Ľubovňa, IČO:37781235, DIČ:2021447978 13.02.2014 17.02.2014 18.02.2014
773/14 Kúpna zmluva lupkový kôš na seno 45,00 Florián Šavrtka 11.02.2014 19.02.2014 20.02.2014
774/14 Kúpna zmluva črpáky 10 kusov 200,00 Ľubomír Šida 19.02.2014 19.02.2014 20.02.2014
775/14 Kúpna zmluva črpáky zdobené 4 kusy 160,00 Ľubomír Šida 19.02.2014 19.02.2014 20.02.2014
776/14 Kúpna zmluva formy na oštiepky 10 kusov, drevené naberačky 5 kusov, drevené lopáre 5 kusov 200,00 Pavol Sliacky 19.02.2014 19.02.2014 20.02.2014
777/14 Dohoda o poskytnutých službách Vesmír na dohľad -prezentácia a prednáška v prenosnom digitálnom planetáriu 200,00 03.03.2014 – 04.03.2014 Hvezdáreň Partizánske, Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske,  IČO: 34059105, DIČ:20217039 25.02.2014 25.02.2014 26.02.2014
PLŽ 1/2014 Darovacia listina lokomotíva ČKD od 13.01.2014 Spolok Čiernovážskej mašinky, Stodolova 1877/3, 03101 Liptovský Mikuláš 14.01.2014 25.02.2014 26.02.2014
PLŽ 2/2014 Darovacia listina odrážačka,vŕtačka stojanová,brúska, 2 ks ponk, 5 ks zdvihák, 25 ks náhradné diely do Gedusa od 31.01.2014 Spolok Čiernovážskej mašinky, Stodolova 1877/3, 03101 Liptovský Mikuláš 04.02.2014 25.02.2014 26.02.2014
778/14 Zmluva o spolupráci konzervovanie zbierkových predmetov v rámci projektu “Digitálne múzeum” do 30.04.2015 Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 23, 97401 Banská Bystrica, IČO:35986077, DIČ:2021443556 06.03.2014 06.03.2014 07.03.2014
OP 1/2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov zbierkové predmety 10 ks za účelom špecializovanej expozície “Ovčiarske múzeum” bezplatne 1.1.2014 – 31.12.2014 Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviiezdoslavovo nám. č.7, 02601 Dolný Kubín, IČO:36145106, DIČ:2021437913 27.02.2014 12.3.2014 13.03.2014
779/14 Kúpna zmluva kúpa originálnych tonerov a náplní do tlačiarní PC LASER servis, s.r.o., Lipová 3, 90081 Šenkvice, IČO:35755989 18.3.2014 19.3.2014 20.03.2014
780/14 Zmluva o vzájomnej spolupráci vzájomná spolupráca pro organizovaní podujatia “Kulinársky deň 2014” v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline 27.9.2014 562,74 27.09.2014 od 8.30 do 17.00 hod M KREO, s.r.o., Murgašová 1298/6, 01001 Žilina, IČO:4979033, DIČ:2022543589 19.03.2014 20.03.2014 21.03.2014
781/14 Dohoda o poskytnutých službách podujatie “Dotknite sa histórie” v Liptovskom múzeu v Ružomberku 4.4.2014 10,00 04.04.2014 od 9.00 do 15.00 hod OZ Klub vojenskej histórie Ostrô Ružomberok, Kalameny 126, 03482 Kalameny, IČO:42071950 20.03.2014 20.03.2014 21.03.2014
782/14 Dodatok č.2 k dohode o spolupráci v Baníckom dome Vyšná Boca predĺženie doby do 31.12.2014 do 31.12.2014 Stanislav Švorc 13.3.2014 20.3.2014 21.03.2014
783/14 Dohoda o poskytnutých službách ľudové remeslá zamerané na pastiersku kultúru – Bačovský riad – animácia 10,00 24.03.2014 Mgr. Ján Muráň 21.03.2014 21.03.2014 22.03.2014
784/14 Dohoda o poskytnutých službách ľudové remeslá zamerané na pastiersku kultúru – Bačovský riad – animácia 10,00 24.03.2014 Ladislav Stromko 21.03.2014 21.03.2014 22.03.2014
785/14 Zmluva o dielo, pripojení a servisnej činnosti pripojenie a služby prístupu do siete INTERNET pre Múzeum liptovskej dediny Pribylina 15,00 mesačne doba neurčitá PROFI-NET, s.r.o., Hurbanova 1372/2, 03401 Ružomberok, IČO:47037768 07.04.2014 07.04.2014 08.04.2014
786/14 Zmluva o spolupráci zabezpečenie podujatia “Liptovská záhradka” a údržba políčka v letnej sezóne 2014 13.04.2014 – 30.12.2014 Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:00491942 03.04.2014 09.04.2014 10.04.2014
787/14 Zmluva o dielo ozvučenie podujatí LMR podľa kalendária 2014 pre expozície LMR 50,- € za 5 hod.programu 13.04.2014 – 31.12.2014 Jaroslav Plch, s.r.o., Priehradná 593/56, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:46891668, DIČ:2023632066 08.04.2014 09.04.2014 10.04.2014
788/14 Zmluva o spolupráci spolupráca na údržbe a prezentácii expozície PLŽ v MLD Pribylina dobrovoľnícka činnosť 18.04.2014 – 17.04.2015 Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici, Fr.Kráľa 494, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:37806378 16.04.2014 16.04.2014 17.04.2014
789/14 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov požičanie l ks osobný vozeň za účelom výstavy “Čiernohorská železnica” bezplatne 24.04.2014 – 27.10.2014 Čiernnohorská železnica, n.o., Hlavná 56, 97652 Čierny Balog, IČO:31908811, DIČ:2021637266 17.04.2014 17.04.2014 18.04.2014
179/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov priestory v objekte “Humno” v MLD Pribylina – 49m2 za účelom poskytovania občerstvovacích služieb 1813,- € ročne 01.05.2014 – 30.04.2016 Miroslav Ilavský, Na pastierskych 171, 03261 Važec, IČO:40000397, IČDPH:SK1045098428 22.04.2014 23.04.2014 24.04.2014
790/14 Dohoda o spolupráci pri usporiadaní koncertu žiakov SZUŠ spolupráca pri príprave koncertu v LMR dňa 13.5.2014 20,- 13.5.2014 Súkromná základná umelecká škola A. Bernoláka 1, Bernoláka 1, 03401 Ružomberok, IČO:37982729, DIČ:2022291711 22.04.2014 24.04.2014 25.04.2014
D31/2014 Zmluva o reklame č.18/14/Rk/R šírenie reklamy na podujatí “Ekologický deň v múzeu” 24.4.2014 a 29.4.2014 500,00 24.4.2014 a 29.4.2014 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok, IČO:36672271, DIČ:2022239043, IČDPH:SK2022239043 24.04.2014 24.04.2014 25.04.2014
791/14 Poistenie vozidiel ročné poistenie Renault Master 92,40 doba neurčitá Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1, IČO:00151700, IČDPH:SK2020374862 25.04.2014 29.04.2014 30.04.2014
792/14 Poistenie vozidiel ročné poistenie  Volkswagen Transporter 92,40 doba neurčitá Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava 1, IČO:00151700, IČDPH:SK2020374862 25.04.2014 29.04.2014 30.04.2014
D32/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 poskytnutie dotácie  na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva 60500,00 do 31.12.2014 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 29.04.2014 29.04.2014 30.04.2014
D33/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 poskytnutie dotácie  na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva 2600,00 do 31.12.2014 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 29.04.2014 29.04.2014 30.04.2014
180/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov dočasný prenájom za účelom dočasného ubytovania a stráženia areálu 704,50 1.5.2014 – 30.4.2015 Jana Goliášová 30.04.2014 30.04.2014 01.05.2014
793/14 Zmluva o dielo tlačiarenské služby spojené s vytlačením plagátov 0,28+DPH za 1 ks  výtlačku 12.05.2014 – 11.04.2015 NORAMI, s.r.o., Garbiarska 2032, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36402796, DIČ:2020127780 05.05.2014 13.05.2014 14.05.2014
D34/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR poskytnutie dotácie prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov do 18.11.2014 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 13.05.2014 14.05.2014 15.05.2014
794/14 Kúpna zmluva predaj hnuteľnej veci 1 ks strážny pes “AMOR” v MLD  Pribylina 1,00 BB SECURITY, s.r.o., Nad Laborcom 2, 07101 Michalovce, IČO:47237651, IČDPH:SK2023420135 06.05.2014 15.05.2014 16.5.2014
795/14 Zmluva o dielo lekársky dozor na programových podujatiach LMR podľa kalendária roku 2014 pre MLD Pribylina a LMR 5,00 € za 1 hodinu práce 11.5.2014 do 31.12.2014 MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o., Moyzesova 173/1, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36436003 07.05.2014 15.05.2014 16.05.2014
3/2014 Zmluva o komisionálnom predaji LMR sa zaväzuje že zariadi predaj tovaru podľa dodacích listov od 14.05.2014 Šárka Vačkářová, Náměstí T.G. Masaryka 1/1, 47001 Česká lípa, IČO:64044688, DIČ:CZ6651110532 14.05.2014 16.05.2014 17.05.2014
3/2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov požičanie zbierkových predmetov 7 ks za účelom výstavy “Krása kachlíc” 17.5.2014 – 30.9.2014 Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná ul.14, 98601 Fiľakovo, IČO:42013241 DIČ:2022511590 14.05.2014 16.05.2014 17.05.2014
181/14 Nájomná zmluva nájom nebytových priestorov v objekte hradu Likava  za účelom firemnej akcie 100,00 24.05.2014 od 10.00 do 14.00 hod. LIPTOV ACTIVE, s.r.o., Pod Ostrô 2, 034 03 Ružomberok, IČO:44673159, DIČ:2022778813 19.05.2014 19.05.2014 20.05.2014
182/2014 Nájomná zmluva nájom nebyt.priestorov-nádvoria  10 m2 v ČO Lipt.Mikulálš na parkovanie 1 osobného automobilu 270,00 25.05.2014-14.05.2015 VSM,s.r.o. Garbiarska 2315/24 Liptovský Mikuláš IČO:36799645,IČDPH:SK2022402998 23.05.2014 23.05.2014 24.05.2014
ÚP6/2014 DOHODA č.14/§52a/2014/ŠR vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1176,00 01.06.2014-30.09.214 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok,Námestie slobody č.9 IČO:37905465, DIČ.2021763689 27.05.2014 28.05.2014 29.05.2014
796/14 Zmluva o dielo reštaurovanie vybraných textilných zbierok LMR-maľovaná oltárna menza 7370,00 30.05.2014-30.11.2014 Mgr.art.Nora Hebertová 29.05.2014 29.05.2014 30.05.2014
183/14 Dohoda o prenajatí inventáru č.39/2014 prenajatie praktikáblov 28,00 30.05.2014-31.12.2014 Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši Hollého ul.č.4,IČO 36139246 29.05.2014 29.05.2014 30.05.2014
797/14 Zmluva o spolupráci vydanie publikácie “Jánošík” 584,00 23.05.2014-31.12.2018 Matica slovenská Nám.J.C.Hronského1 036 52 Martin, IČO 00179027, DIČ 2020603123 23.05.2014 23.05.2014 24.05.2014
ÚP7/2014 Dodatok č.1 k dohode č.14/§52a/2014/ŠR vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 01.06.2014-30.09.214 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok,Námestie slobody č.9 IČO:37905465, DIČ.2021763689 04.06.2014 04.06.2014 05.06.2014
184/14 Zmluva o výpožičke výpožička neogotického organu 20.02.2014-19.2.2015 Spoločnosť priateĺov  Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606  , 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36140643 05.06.2014 05.06.2014 06.06.2014
185/14 Dodatokč.1 k zmluve o výpožičke  zmena bankového spojenia 1.1.-31.12.2014 Liptovská knižnica GFB,Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO:36145220, DIČ:2021423338, 05.06.2014 05.06.2014 06.06.2014
798/14 oznámenie k zml.433/9  zmena bankového spojenia SPP,a.s. Závodská cesta 26/2949 ,010 22 Žilina 06.06.2014 06.06.2014 07.06.2014
799/14 dohoda o platbách  zmena bankového spojenia-odb.miesto LMR 722,00 1.6.-31.12.2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Prorajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 06.06.2014 06.06.2014 07.06.2014
800/14 dohoda o platbách  zmena bankového spojenia-odb.miesto Kalv.Rbk 131,00 1.6.-31.12.2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 06.06.2014 06.06.2014 07.06.2014
801/2014 dohoda o platbách  zmena bankového spojenia-odb.miesto ČOLM 542,00 1.6.-31.12.2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 06.06.2014 06.06.2014 07.06.2014
802/2014 dohoda o platbách  zmena bankového spojenia-odb.miesto MLD 981,00 1.6.-31.12.2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 06.06.2014 06.06.2014 07.06.2014
803/2014 dohoda o platbách  zmena bankového spojenia-odb.miesto VB 6,00 1.6.-31.12.2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Prorajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 06.06.2014 06.06.2014 07.06.2014
804/2014 dohoda o platbách  zmena bankového spojenia-odb.miesto Vlkolínec 63,00 1.6.-31.12.2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 06.06.2014 06.06.2014 07.06.2014
805/2014 dohoda o platbách  zmena bankového spojenia-odb.miesto Bukovina 181,00 1.6.-31.12.2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 06.06.2014 06.06.2014 07.06.2014
806/2014 dohoda o platbách  zmena bankového spojenia-odb.miesto Lipt.Hrádok 152,00 1.6.-31.12.2014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682, IČDPH:SK2020106682 06.06.2014 06.06.2014 07.06.2014
186/14 Dodatokč.1 k zmluve o výpožičke zmena bankového spojenia a zmena štvrťročných platieb 1030,19 1.1.-31.12.2014 Liptovské kultúrne stredisko v Lipt.Mikuláš,Ul.1.mája 28/196, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO 36145246, DIČ  2021439013 11.06.2014 11.06.2014 12.06.2014
807/14 Zmluva o dielo prieskum trhu Buster Clubu z Bavorska zameraný na prezentáciu MLD Pribylina 40,00 za hodinu tlmočenia 13.06.2014 Lenka Šandová, 11.06.2014 11.06.2014 12.06.2014
808/14 Dohoda o spolupráci záverečný koncert žiakov SZUŠ 20,00 nájomné +0,50 vstupné /osoba 17.06.2014 Súkromná základná umelecká škola A. Bernoláka 1, Bernoláka 1, 03401 Ružomberok, IČO:37982729, DIČ:2022291711 03.06.2014 11.06.2014 12.06.2014
809/2014 Zmluva o dielo reštaurovanie vybraných textilných zbierok LMR-zástava 1056,00 13.06.2014-30.11.2014 Anna Blonska Mgr.art, 12.06.2014 12.06.2014 13.06.2014
1/2014/MLD zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 455,40 12.05.2014 Janka Schvarcbacherová, 12.05.2014 12.06.2014 13.06.2014
3/2014/MLD zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 302,00 20.05.2014 Zita Mariášová 20,.05.2014 12.06.2014 13.06.2014
4/2014/MLD zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 155,00 20.05.2014 Produkčná dielňa AVE, Ľubomír Lehotský 20.05.2014 12.06.2014 13.06.2014
5/2014/MLD zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 911,71 22.05.2014 Dominik Vojtek 22.05.2014 12.06.2014 13.06.2014
7/2014/MLD zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 393,00 16.06.2014 Janka Schvarcbacherová, 16.06.2014 17.06.2014 18.06.2014
810/2014 Dohoda o spolupráci príprava a realizácia 47.ročníka FOTOFÓRA 12.06.-30.11.2014 OZ FOTOFORUM Ružomberok, Námestie Š.N.Hýroša 10.034 01 Ružomberok,     IČO:37972189,        DIČ:2023168466 11.06.2014 17.06.2014 18.06.2014
D35/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 poskytnutie dotácie  na kultúrnu tvorivosť a voľno časovú kultúrnu aktivitua na vzdel.programy 8000,00 23.06.2014-31.12.2014 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 23.06.2014 23.06.2014 24.06.2014
ÚP8/2014 DOHODA č.51/§51/2014/ŠR vykonávanie absolventskej praxe 01.07.2014-30.11.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok,Námestie slobody č.9 IČO:37905465, DIČ.2021763689 27.06.2014 27.06.2014 28.06.2014
12/2014/MLD Zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 254,00 20.6.2014 Gustáv Virág 20.06.2014 27.06.2014 28.06.2014
811/14 Zmluva o dielo vytvorenie odborných textov do publikácie “LIPTOV a 1.sv.vojna 1000,00 01.07.2014 PhDr.Peter Vítek 01.07.2014 02.07.2014 03.07.2014
11/2014/MLD Zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 280,00 23.06.2014 Zita Mariášová 23.06.2014 02.07.2014 03.07.2014
8/2014/MLD Zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 364,50 11.06.2014 Janka Schvarcbacherová, 11.06.2014 02.07.2014 03.07.2014
812/2014 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení progr.podujatia 2.7.2014 Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši Hollého ul.č.4,IČO 36139246 02.07.2014 02.07.2014 03.07.2014
D36/2014 zmluva o združení finančných prostriedkov na vydanie publikáciií 100,00 2.7.2014 Obec Vavrišovo, č.40 032 42 Pribylina,IČO 00315834,DIČ:2020581695 02.07.2014 02.07.2014 03.07.2014
813/2014 Zmluva o dielo učinkovanie v programe Havránok 2014 30,00 07.07.2014 Štefan Sališ 07.07.2014 08.07.2014 09.07.2014
814/2014 Zmluva o dielo učinkovanie v programe Havránok 2014 60,00 07.07.2014 Pavel Herich 07.07.2014 10.07.2014 11.07.2014
815/2014 Dohoda o spolupráci akcia Havránok 2014 09.07.2014 Obec Liptovská Sielnica, Lipt.Sielnica 75,IČO:00315419,           DIČ 2020581475 09.07.2014 10.07.2014 11.07.2014
816/2014 Dohoda o spolupráci poskytnutie zliav 14.07.2014 Združenie cestovného ruchu Pavčina Lehota 71,OˇU Pavčina Lehota 71,031 01 Pavčina Lehota, IČO:42059984 14.07.2014 14.07.2014 15.07.2014
817/2014 Zmluva o obsdtaraní predaja veci DVD “Likava         v čase” 104,00 15.07.2014 AS.A.MEDIA,s.r.o., Zarevúca 250/19,             034 01 Ružomberok,           IČO:44834411,              DIČ:2022853206 15.07.2014 15.07.2014 16.07.2014
818/2014 Zmluva o spolupráci regionálna zľavová karta 15.07.2014 KLASTER LIPTOV,Štúrova 1989/41,                     031 42 Liptovský Mikuláš,                 IČO:42168724,                   IČDPH:SK2022663060 15.07.2014 15.07.2014 16.07.2014
819/2014 Dohoda o spolupráci Likavské hradné dni 16.07.2014 Obec Likavka,              Jánovčíkova 815,           034 95 Likavka,           IČO:00315362,            DIČ:2020589582 16.07.2014 17.07.2014 18.07.2014
14/2014/MLD zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 171,56 11.07.2014 Gustáv Virág 11.07.2014 19.07.2014 20.07.2014
6/2014/MLD zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 260,00 21.07.2014 Ing.Juraj Kallo 21.07.2014 21.07.2014 22.07.2014
D37/2014 Darovacia zmluva nepeňažný dar 200,00 21.07.2014 Poľnohospodárske družstvo    034 74 Ludrová, IČIO:00195693,           DIČ: 2020430291 21.07.2014 21.07.2014 22.07.2014
ÚP9/2014 Dodatok č.2 k dohode č.14/§52a/2014/ŠR zmena financovaniía 22.07.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok,Námestie slobody č.9 IČO:37905465, DIČ.2021763689 22.07.2014 23.07.2014 24.07.2014
820/2014 Zmluva o dielo vystúpenie v programe “Ovečka,ovečka” 70,00 23.07.2014 Ľubomír Tatarka 23.07.2014 23.07.2014 24.07.2014
821/2014 Zmluva o dielo -moderovanie akcie “Likavské hradné dni” 100,00 23.07.2014 Ladislav Ambrúž 23.07.2014 23.07.2014 24.07.2014
D38/2014 Darovacia zmluva č.17/7/2014 prebudovanie expozície História výroby papiera  pre edukačné účely 5500,00 25.07.2014 Nadácia MONDI SCP, Tatranská 3 ,034 17 Ružomberok,IČO: 37972065 25.07.2014 28.07.2014 29.07.2014
13/2014/MLD zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 165,00 11.07.2014 Ján Zajac 11.07.2014 28.07.2014 29.07.2014
D39/2014 Darovacia zmluva na podporu programových cieľov LMR 100,00 28.07.2014 Združenie cestovného ruchu Pavčina Lehota 71,OˇU Pavčina Lehota 71,031 01 Pavčina Lehota, IČO:42059984 28.07.2014 28.07.2017 29.07.2014
D40/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 poskytnutie dotácie  na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva 33000,00 28.07.2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 28.07.2017 28.07.2014 29.07.2014
822/2014 Zmluva o dielo č.50 263/10/B/1 reštaurovanie nástennej maľby v interieri Rímskokatolíckeho kostola v Ludrovej 17160,00 28.07.2014 Pamiatkový úrad SR,Cesta na Červený most č.6,814 06 Bratislava,ORA LEVOČA,IČO:3175519,DIČ:20214915604 28.07.2014 28.07.2014 29.07.2014
9/2014/MLD zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 1105,90 15.07.2014 Slovenská bábika,Ing.Peter Pálka, Hlinícka 2, 83152 Bratislava 15.07.2014 31.07.2014 01.08.2014
823/2014 zmluva č.4/2014/Dot o poskytnutí dotácie na vydanie publikácie -Zborník Liptov 100,00 31.07.2014 Obec Liptovský Trnovec, Liptovský Trnovec 160, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:00315541 31.07.2014 31.07.2014 01.08.2014
824/2014 zmluva o dielo učinkovanie v programe  Festival pod SIDOROVOM -AUGUST 2014 150,00 31.07.2014 František Machajda 31.07.2014 31.07.2014 01.08.2014
825/2014 zmluva o dielo lektorovanie kurzu paličkovanej čipky 90,00 31.07.2014 Lýdia Pekaríková 31.07.2014 31.07.2014 01.08.2014
826/2014 zmluva o dielo lektorovanie kurzu paličkovanej čipky 90,00 31.07.2014 Katarína Búranová 31.07.2014 31.07.2014 01.08.2014
827/2014 Zmluva o výkone strážnej služby výkon strážnej služby 3,29 s DPH za hodinu služby 12.08.2014 BB SECURITY, s.r.o., Nad Laborcom 2, 07101 Michalovce, IČO:47237651, IČDPH:SK2023420135 12.08.2014 12.08.2014 13.08.2014
828/2014 Dodatok č.1 k zluve o dielo č.50263/10/B/1. uhrádzanie faktúr  za priame náklady na materiál,subdodávky a ceny prác 12.08.2014 Pamiatkový úrad SR,Cesta na Červený most č.6,814 06 Bratislava,ORA LEVOČA,IČO:3175519,DIČ:20214915604 12.08.2014 12.08.2014 13.08.2014
829/2014 kúpna zmluva predaj piliarskej guľatiny 14.08.2014 Milan Luštík 14.08.2014 14.08.2014 15.08.2014
830/2014 zmluva o zverení huteľného majetku do správy archeologické nálezy z lokalít Gálovany a Hybe 19.08.2014 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 19.08.2014 20.08.2014 21.08.2014
831/2014 zmluva o zverení huteľného majetku do správy archeol.nálezy z Lúčok, Turíka, Liskovej, Beňadikovej, Vlašiek, Part.Ľupče, LM-Okoličné, Jakubovany, Lipt.Ján, Hybe, Gálovany, Bobrovec, Ružomberok, Východná, Lipt.Revúce, Ľubochňa, Smrečany 19.08.2014 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 19.08.2014 20.08.2014 21.08.2014
832/2014 zmluva o dielo moderovanie programu pre projekt SNP v Liptove 21.8.2014 PhDr.Karol Dzuriak 21.08.2014 21.08.2014 22.08.2014
4/2014 zmluva o výpožičke zbierkových predmetov výpožička 13 ks zbierkových predmetov 25.08.2014 Ústredie ľudovej umeleckej výroby,       Obchodná ul.č.64,   816 11 Bratislava,        IČO:164429,               DIČ 2020798736 25.08.2014 25.08.2014 26.08.2014
833/2014 zmluva o dielo tímoví vedúci a osoby v kroji dňa 6.9.2014 100,00 26.08.2014 Mgr.Tatiana Čúzyová 26.08.2014 27.08.2014 28.08.2014
834/2014 zmluva o dielo hudobná produkcia dňa 6.9.2014 250,00 26,.08.2014 Mgr.Daniel Damer 26.08.2014 27.08.2014 28.08.2014
835/2014 zmluva o dielo animácie dňa 6.9.2014 50,00 27.08.20014 Jiří Přibyl 27.08.2014 27.08.2014 28.08.2014
836/2014 zmluva o dielo animácia dňa 6.9.2014 30,00 27.08.2014 Bc.Andrea Macková 27.08.2014 27.08.2014 28.08.2014
837/2014 zmluva o dielo animácia dňa 6.9.2014 30,00 27.08.2014 Eva Rúčková 27.08.2014 27.08.2014 28.08.2014
838/2014 zmluva o dielo vyst.hudobnej skupiny  na Deň sv.Huberta 70,00 02.09.2014 Dušan Debnár 02.09.2014 04.09.2014 05.09.2014
839/2014 zmluva o dielo vyst.hudobnej skupiny  na Deň sv.Huberta 70,00 02.09.2014 Magdaléna Moresová 02.09.2014 04.09.2014 05.09.2014
840/2014 zmluva o dielo vyst.hudobnej skupiny  na Deň sv.Huberta 70,00 02.09.2014 Vladimír Jurčo 02.09.2014 04.09.2014 05.09.2014
DF41/2014 darovacia zmluva drevené lavice 200,00 02.09.2014 Active Max,s.r.o.,Družstvená 5,03101 Liptovský Mikuláš,       IČO:47068281       ,DIČ:2023744382, IČ DPH:SK2023744382 02.09.2014 05.09.2014 06.09.2014
187/2014 nájomná zmluva prenájom garáže 318,00 09.09.2014 Marta Přibylová 09.09.2014 09.09.2014 10.09.2014
841/2014 zmluva o dielo archeologický výskum 5000,00 09.09.2014 Archeovýskum s.r.o.,Majeríkova 1215/1, 031 01  Liptovský Mikuláš,   IČO:46570870,      DIČ:2023475245 09.09.2014 10.09.2014 11.09.2014
188/2014 nájomná zmluva prenájom nádvoria ČO L.Mikuláš 50,00 09.09.2014 VSM s.r.o. Garbiarska 2315/24, Liptovský Mikuláš ,IČO:36799645,DIČ:2022402998,IČ DPH:SK 2022402998 09.09.2014 10.09.2014 11.09.2014
5/2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov výpožička 7 ks zbierkových predmetov (kachlíc) 11.09.2014 Banícke múzeum v Rožňave,Šafárikova ul.31,                          048 01 Rožňava,IČO 31297765,DIČ:2021432963 11.09.2014 11.09.2014 12.09.2014
15/2014/MLD Zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 150,10 25.08.2014 Gustáv Virág 25.08.2014 12.09.2014 13.09.2014
17/2014/MLD Zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 170,30 25.08.2014 Gustáv Virág 25.08.2014 12.09.2014 13.09.2014
842/2014 zmluva o dielo učinkovanie v programe Deň sv.Huberta 60,00 12.09.2014 Peter Kocúr 12.09.2014 12.09.2014 13.09.2014
843/2014 zmluva o dielo fotografie húb 30,00 12.09.2014 Jiří Goralský 12.09.2014 12.09.2014 13.09.2014
844/2014 Dodatok č.1 k zmluve o servisnej činnosti zlúčenie spoločností QUADRIQ a DELTECH 12.09.2014 DELTECH,a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikukáš, IČO:30225582,DIČ 2020427959, IČ DPH: SK2020427959 12.09.2014 12.09.2014 13.09.2014
845/2014 zmluva o dielo ručná výroba papiera 40,00 12.09.2014 Juraj Tóth 12.09.2014 12.09.2014 13.09.2014
846/2014 zmluva o dielo ukážky tkania 20,00 22.9.2014 Eva Rúčková 22.09.2014 22.09.2014 23.09.2014
847/2014 zmluva o dielo ukážky práce s vlnou 35,00 22.09.2014 Jana Žaranová 22.09.2014 22.09.2014 23.09.2014
848/2014 zmluva o dielo zabezpečenie a organizácia animačnwej činnosti 40,00 22.09.2014 Erika Bradiaková 22.09.2014 22.09.2014 23.09.2014
849/2014 Dodatok č.2 k nájomnj j zmluve č. 017/2007 zmena nájomného 67,07 + DPH 22.09.2014 MK ALARM,s.r.o.,Garbiarska 905.031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:36370606,IČDPH SK2020125756 22.09.2014 22.09.2014 23.09.2014
850/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na vydanie publikácie 200,00 22.09.2014 Obec Pribylina, Obecná ulica č.384/6,03242 Pribylina,IČO: 00315711,DIČ: 2020581640 22.09.2014 22.09.2014 23.09.2014
851/2014 Zmluva o dielo statické zabezpečenie nosných konštr. pre projekt Odstránenie havar.stavu Havránok 19250,00 25.9.2014 – 15.11.2014 MGM Žilina s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO:31579787, DIČ:2020444437, IČDPH:SK2020444437 23.09.2014 23.09.2014 24.09.2014
852/2014 Zmluva o dielo zabepečenie kúrenia v Národopisnom múzeu L.Hrádok 70,00/mesačne 1.10.2014-15.05.2015 BYP s.r.o., Hviezdoslavova 141 033 01 Lipt.Hrádok,IČO: 36437263,IČDPH:SK2022100454 30.09.2014 30.09.2014 01.10.2014
853/2014 Zmluva o dielo rekonštrukcia zabezpeč.systému  v objekte Kalvárska č.8 Ružomberok 2546,28 01.10.-31.10.2014 E2S,s.r.o.,Kamenná 800/61, 013 24 Strečno,IČO:45605262,IČDPH:SK2023068223 30.09.2014 30.09.2014 01.10.2014
854/2014 Zmluva o dielo výzdoba obetného stola v kostole MLD Pribylina dňa 5.10.2014 10,00 05.10.2014 Emília Tomková 30.09.2014 01.10.2014 02.10.2014
855/2014 Zmluva o dielo zabepečenie kúrenia v Čiernom orli L.Mikuláš 60,00 01.10.2014 LMT,a.s.,ul.1.mája43,031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:44438982,IČ DPH 01.10.2014 02.10.2014 03.10.2014
856/2014 Kúpna zmluva predaj piliarskej gulatiny 02.10.2014 Milan Luštík-storno 02.10.2014 02.10.2014 03.10.2014
857/2014 Zmluva o dielo jazyková korektúra 50,00 02.10.2014 Mgr.Alena Ridzoňová 02.10.2014 02.10.2014 03.10.2014
858/20114 Zmluva o dielo grafické práce , tlač a knihárske práce spracovania knižných publikácií 6342,70 06.10.2014 Tlačiareň P+M,s.r.o., budovateľská 1672/16,038 58 Turany,IČO:46008535,DIČ:2023206185,IČ DPH: SK2023206185 06.10.2014 06.10.2014 07.10.2014
859/2014 Zmluva o dielo rekonštrukcia vstupných objektov v MLD Pribylina 5633,30 08.10.2014 Stavtop, s.r.o.Liptovská Osada 695,IČO:47034068,IČDPH:SK2023741709 08.10.2014 08.10.2014 09.10.2014
860/2014 Zmluva č.104 o uverejnení reklamného inzerátu 250,00 08.10.2014 Joma Travel,s.r.o.,Zahradnícka  2473/1A, Vrútky,IČO:46961747,DIČ:2023676798 08.10.2014 08.10.2014 09.10.2014
861/2014 Licenčná zmluva výhradná licencia na použitie literárneho diela 1,00 06.10.2014 PhDr.Peter Vítek 06.10.2014 10.10.2014 11.10.2014
862/2014 zmluva o dielo a lcenčná zmluva nafotenie a spracovanie fotografií do kalendára na rok 2015 100,00 09.10.2014 Ivan Kenéz 09.10.2014 10.10.2014 11.10.2014
863/2014 zmluva o dielo a lcenčná zmluva dva príspevky     do zborníka 150,00 03.10.2014 PhDr.Stanislav Chytka 03.10.2014 10.10.2014 11.10.2014
864/2014 zmluva o dielo a lcenčná zmluva príspevok     do zborníka 30,00 03.10.2014 Prof.PhDr.Ferdinand Uličný, 03.10.2014 10.10.2014 11.10.2014
865/2014 zmluva o dielo a lcenčná zmluva príspevok     do zborníka 100,00 03.10.2014 Oldřich Vaněk 03.10.2014 10.10.2014 11.10.2014
D42/2014 darovacia zmluva 2ks mužský kožúšok 400,00 25.09.2014 Ľubomír Husárik 25.09.2014 17.10.2014 18.10.2014
18/2014/MLD Zmluva o obstaraní predaja veci predaj suvenírov 351,60 14.10.2014 Gustáv Virág 14.10.2014 20.10.2014 21.10.2014
866/2014 zmluva o dielo prednáška “Naše huby” 15,00 22.10.2014 Maroš Peiger 22.10.2014 22.10.2014 23.10.2014
867/2014 dohoda o spolupráci prenájom chlieva  pre chov živých zvierat z dôvodu oživenia ponuky pre návštevníkov 27.10.2044 Jozef Bradiak 27.10.2014 27.10.2014 28.10.2014
868/2014 zmluva o dielo oprava šindľovej strechy kaštieľa z Parížoviec v MLD Pribylina 109961,80 29.10.2014 SOAR,spol. s.r.o.,        Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina,        IČO: 36380041, IČ DPH: SK2020097508 29.10.2014 29.10.2014 30.10.2014
869/2014 Kúpna zmluva predaj piliarskej guľatiny 31.10.2014 Milan Luštík 31.10.2014 31.10.2014 1.11.2014
870/2014 Dodatok č.1 k zmluve o dielo, kúrenie v ČO LM kúrenie v ČO LM-termín fakturácie 31.10.2014 LMT,a.s.,ul.1.mája43,031 01 Lipt.Mikuláš, IČO:44438982,IČ DPH 31.10.2014 31.10.2014 1.11.2014
871/2014 Zmluva o podnájme Depozit 17 m2 31.10.2014 BYP s.r.o., Hviezdoslavova 141 033 01 Lipt.Hrádok,IČO: 36437263,IČDPH:SK2022100454 31.10.2014 31.10.2014 1.11.2014
872/2014 Zmluva o podnájme Depozit Dovalovo 31.10.2014 BYP s.r.o., Hviezdoslavova 141 033 01 Lipt.Hrádok,IČO: 36437263,IČDPH:SK2022100454 31.10.2014 31.10.2014 1.11.2014
189/2014 zmluva o výpožičke nebytové priestory -bočné krídlo Čierny orol L.Mikuláš 26.11.2014 Liptovské kultúrne stredisko v Lipt.Mikuláš,Ul.1.mája 28/196, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO 36145246, DIČ  2021439013 26.11.2014 1.12.2014 2.12.2014
190 zmluva o výpožičke nebytové priestory -bočné krídlo Čierny orol L.Mikuláš 26.11.2014 Liptovská knižnica G.F.Belopotockého,.Štúrova 56 031 01 Lipt.Mikuláš,IČO:36145220,DIČ:2021423338 26.11.2014 1.12.2014 2.12.2014
873/2014 ukončenie zmluvy o dielo reštaurátorské prác na zbierkovom predmete 26.11.2014 Anna Blonská 26.11.2014 1.12.2014 2.12.2014
D43/2014 zmluva o zverení zhodnotenia nehn.ŽSK zhodnotenie nehn.-stavby Lipt.múzeum-projektováí dokumentácia 27.11.2014 Žilinský samosprávny kraj,Komenského  48,011 09  Žilina, IČO:37808427,          DIČ:2021626695 27.11.2014 1.12.2014 2.12.2014
16/2014/MLD zmluva o obst.predaja veci magnetky 233,25 18.08.2014 Janka Schvarcbacherova 18.08.2014 12.12.2014 13.12.2014
874/2014 Komisionárska zmluva predaj publikácií 12.12.2014 Martinus.sk,s.r.o.,   M.R.Štefanika 58,     036 01 Martin,   IČO:36440531,            IČ DPH SK 20202139680 12.12.2014 12.12.2014 13.12.2014

25.8.2014-Z-Ustredie-ludovo-umeleckej-vyroby-zmluva-o-vypozicke-zbierkovych-predmetov-4-2014

1.1.-2012-Z_SSE_Zilina_Dohoda_o_platbach_605-12-1

2.7.2014-Z-Obec-Vavrišovo-zmluva-o-združení-finančných-prostriedkov-D36-2014

04.06.2014-Z-ÚPSVaR-Ružomberok-Dodatok-č.1-k-dohode-ÚP7-2014pdf

5.9.2014-Z-Active-Max-s.r.o.-Liptovský-Mikuláš-Darovacia-zmluva-D41-2014

12.6.2014-Z-Anna-Blonska-Zmluva-o-dielo-na-reštaurovanie-zástavy-809-14

13.05.2014-Z-ŽSK-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-D34-2014

17.6.2014-Mgr.aret_.Hebertová-Zmluva-o-dielo-796-2014

20.8.2014-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-zverení-hnuteľného-majetku-do-správy-830-2014

20.8.2014-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-zverení-hnuteľného-majetku-do-správy-831-2014

21.7.2014-Z-Poľnohospodárske-družstvo-Ludrová-nepeňažný-dar-D37-2014

22.9.2014-Z-Jana-Žiaranová-Iľanovo-Zmluva-o-dielo-847-2014

22.9.2014-Z-MK-ALARM-s.r.o-Liptovský-Mikuláš-Dodatok-č.2-Nájomnej-zmluvy-č.p.017-2007-849-2014

22.9.2014-Z-Obec-Pribylina-Zmluva-o-poskytnutí-finančnej-dotácie-z-rozpočtu-Obce-Pribylina-850-2014

23.6.2014-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-festivaly-D35-2014

23.6.2014-Z-ŽSK-Žilina-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-ŽSK-zo-ŠR-D35-2014

23.7.2014-Z-ÚPSVaR-Ružomberok-dodatok-č.2-2014-k-dohode-na-vykonávanie-aktivačnej-činnosti-ÚP9-2014

23.09.2014-Z-MGM-Žilina-Zmluva-o-dielo-851-2014

23.9.2014-Z-MGM-ŽIlina-s.r.o.-Zmluva-o-dielo-851-2014

25.8.2014-Z-Ustredie-ludovo-umeleckej-vyroby-zmluva-o-vypozicke-zbierkovych-predmetov-4-2014

27.1.2014-Z-ÚPSVaR-B.Štiavnica-Dohoda-o-absol.praxe-ÚP5-2014

27.5.2014-Z-ÚPSVaR-Rbk-DOHODA-na-výkon-dobr.činnosti-ÚP6-2014

27.6.2014-Z-ÚPSVaR-Ružomberok-dohoda-na-vykonávanie-absolventskej-praxe-ÚP8-2014

28.7.2014-Z-Nadácia-MONDI-SCP-finančný-dar-na-prebudovanie-expozície-papiernictva-D38-2014

28.7.2014-Z-Pamiatkový-úrad-SR-zmluva-o-dielo-o-vykonaní-reštaurátorských-prác-822-2014

28.7.2014-Z-Združenie-cestovného-ruchu-Pavčina-Lehota-Jasná-peňažný-dar-na-podporu-programových-cieľov-D39-2014

28.7.2014-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-na-reštaurovanie-Ludrová-Havránok-D40-2014

29.4.2014-Z-ŽSK-Zmluva-o-poskytnutí-sotácie-D33-2014

29.10.2014-Z-SOAR-spol.-s-r.o.-Žilina-Zmluva-o-dielo-868-2014

31.7.2014-Z-Obec-Liptovský-Trnovec-zmluva-o-poskytnutí-dotácie-823-2014

31.10.2014-Z-BYP-s.r.o.-Liptovský-Hrádok-Zmluva-o-podnájme-nebytových-priestorov-871-2014

31.10.2014-Z-BYP-s.r.o.-Liptovský-Hrádok-Zmluva-o-podnájme-nebytových-priestorov-872-2014