Zmluvy rok 2013

Číslo zmluvy Názov zmluvy Popis zmluvného plnenia Hodnota v € Dátum platnosti zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti
681/13 zmluva o poskytnutí služieb služby pri programe v MLD-úprava ceny 630,-€ 31.12.2012 Miestna akčná skupina Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:42063507, DIČ:2022603748 31.12.2012 11.1.2013 12.1.2013
682/13 oznámenie o výške preddavkov na vodné a stočné rozpis preddavkových platieb za vodné a stočné na obdobie 01.2013 – 12.2013        4 x 97,-€    +     4 x 16,-€ 0112013 – 12.2013 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., evolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš, IČO:36672441, DIČ:2022236557 01.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
683/13 Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny špecifikácia cenníkových položiek – rozpis platieb od 01.01.2013 do 31.12.2013 – Vyšná Boca 11 x 3,-€ 01.01.2013 – 31.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Pajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 01.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
684/13 Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny špecifikácia cenníkových položiek – rozpis platieb od 01.01.2013 do 31.12.2013 – Vlkolínec 11 x 106,-€ 01.01.2013 – 31.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Pajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 01.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
685/13 Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny špecifikácia cenníkových položiek – rozpis platieb od 01.01.2013 do 31.12.2013 – ČO Liptovský Mikuláš 11 x 455,-€ 01.01.2013 – 31.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Pajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 01.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
686/13 Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny špecifikácia cenníkových položiek – rozpis platieb od 01.01.2013 do 31.12.2013 – Bukovina 2 x 223,-€ 01.01.2013 – 31.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Pajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 01.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
687/13 Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny špecifikácia cenníkových položiek – rozpis platieb od 01.01.2013 do 31.12.2013 –  Liptovské múzeum v Ružomberku 11 x 639,-€ 01.01.2013 – 31.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Pajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 01.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
688/13 Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny špecifikácia cenníkových položiek – rozpis platieb od 01.01.2013 do 31.12.2013 –  Kalvárska 11 x 110,-€ 01.01.2013 – 31.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Pajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 01.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
689/13 Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny špecifikácia cenníkových položiek – rozpis platieb od 01.01.2013 do 31.12.2013 –  MLD v Pribyline spolu za rok 2013  16.117,-€ 01.01.2013 – 31.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Pajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 01.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
690/13 Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny špecifikácia cenníkových položiek – rozpis platieb od 01.01.2013 do 31.12.2013 –  NM v Liptovskom Hrádku 11 x 217,-€ 01.01.2013 – 31.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Pajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 01.01.2013 14.01.2013 15.01.2013
691/13 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi zverenie majetku – Projektová dokumentácia 5016, € od 28.12.2012 na dobu neurčitú Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 27.12.2012 14.01.2013 15.01.2013
692/13 Zmluva o zverení hnuteľného majetku  do správy zverenie majetku – archeologické nálezy bezodplatne od 18.01.2012 na dobu neurčitú Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 10.12.2012 22.01.2013 23.01.2013
D13/2013 Darovacia zmluva darovanie materiálu na údržbu a opravu koľajiska expozície PLŽ v MLD bezodplatne 23.01.2013 Občianske združenie Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici                  Fraňa Kráľa 494 03301 Lipt.Hrádok 23.01.2013 24.01.2013 25.01.2013
693/13 Zmluva o spolupráci vzájomná spolupráca pri aktivitách zameraných na údržbu a prezentáciu statickej expozície PLŽ v MLD Pribylina bezodplatne 23.01.2013 – 31.12.2013 Občianske združenie Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici                  Fraňa Kráľa 494 03301 Lipt.Hrádok 23.01.2013 24.01.2013 25.01.2013
694/13 Zmluva o vzájomnej spolupráci úprava vzájomných práv a povinností pri spolupodieľaní sa na príprave, podujatia “Oslobodenie Liptova” v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline záloha 140,-€, Občianske združenie Klub vojenskej histórie Slovensko, Na revíne 13, 83101 Bratislava, IČO:42177308 28.01.2013 28.01.2013 29.01.2013
D14/2013 Darovacia zmluva materiál na údržbu a opravy koľajiska expozície PLŽ v MLD v Pribyline bezodplatne od 23.01.2013 Spolok čiernovážskej mašinky, Stodolova 1877/3, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:37982931 23.01.2013 30.01.2013 31.01.2013
695/13 Zmluva o spolupráci stanovenie podmienok a vzájomnej spolupráce na údržbe a prezentácii expozície PLŽ v MLD v Pribyline bezodplatne 23.01.2013 – 31.12.2013 Spolok čiernovážskej mašinky, Stodolova 1877/3, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:37982931 23.01.2013 30.01.2013 31.01.2013
696/13 Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávka elektriny LMR a distribúcia do odberného miesta NM v Liptovskom Hrádkou 22.01.2013 – 31.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Pajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 22.01.2013 30.01.2013 31.01.2013
697/13 Dohoda o platbách za odobratú elektrinu rozpis platieb za odberné miesto NM v Liptovskom Hrádku 11 x 217,-€ 01.02.2013 – 31.12.2013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Pajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO:36403008, DIČ:2020106682 22.01.2013 30.01.2013 31.01.2013
698/13 Zmluva o spolupráci prenájom priestorov v MLD v Pribyline a zabezpečenie pohostenia pre návštevníkov počas podujatia Oslobodenie Liptova 3.2.2013 bezplatne 03.02.2013 – 04.02.2013 LPJ – GASTRO s.r.o.,Prekážka 724/5, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:44127472 DIČ:2022622019 30.01.2013 01.02.2013 02.01.2013
1/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci suveníry 62,30 € 26.01.2013 – 25.042013 OZ Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153, 03301 Lipt.Hrádok, IČO:36140643, DIČ:2021402108 26.01.2012 01.02.2013 02.02.2013
2/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci suveníry 13,33 € 26.01.2013 – 25.04.2013 Ing. Roman Zachar – Firma ROZA, Boženy Nemcovej 10, 97701 Brezno, IČO:30571430 26.01.2013 01.02.2013 02.02.2013
699/13 Príloha č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.2012112 stanovenie objednaného množstva tepla a ceny tepla od 01.01.2013 CZT Ružomberok s.r.o., Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok, IČO:35993154, DIČ:2020590363 04.02.2013 05.02.2013 06.02.2013
158/13 Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenechanie do užívania nebytových priestorov v objekte budovy Roľnícky dom Vlkolínec o rozlohe 43 m2 1 € ročne 01.03.2013 – 31.03.2013 Mesto Ružomberok, Námestie A.Hlinku 1, 03401 Ružomberok, IČO:315737, DIČ:2021339265 25.02.2013 28.02.2013 01.03.2013
D15/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2013 poskytnutie finančnej dotácie na náklady spojené s vydaním publikácie “Stovka Liptovského múzea” 100,00 vyčerpať do 15.12.2013 Obec Podtureň,  Hlavná 164, 03301 Podtureň, IČO:00315699, DIČ:2020428421 20.02.2013 11.03.2013 12.03.2013
700/13 Zmluva o dielo fotografovanie vybratých zbierkových predmetov Lipt.múzea do publikácie Stovka Liptovského múzea 3,00 €/hod. 13.03.2013 – 31.05.2013 Štefan Ižo 13.03.2013 14.03.2013 15.03.2013
D16/2013 Zmluva o združení finančných prostriedkov na vydanie publikácie “Stovka Liptovského múzea v Ružomberku: 50,00 € do 31.12.2013 Obec Vavrišovo,  03242 pošta Pribylina, IČO:00315834, DIČ:2020581695 08.03.2013 18.03.2013 19.03.2013
701/13 Dohoda o poskytovaných službách služby spojené s uskutočnením podujatia “Veľkonočné zvyky a tradície” dňa 20.03.2013 v Liptovskom múzeu v Ružomberku predpokladané cestovné náklady 3,50 € 20.03.2013 Anna Olšovská 14.03.2013 20.03.2013 21.03.2013
702/13 Dohoda o poskytovaných službách služby spojené s uskutočnením podujatia “Veľkonočné zvyky a tradície” dňa 20.03.2013 v Liptovskom múzeu v Ružomberku predpokladané cestovné náklady 3,50 € 20.03.2013 Jozefína Malíšková 14.03.2013 20.03.2013 21.03.2013
703/13 Dohoda o poskytovaných službách služby spojené s uskutočnením podujatia “Veľkonočné zvyky a tradície” dňa 20.03.2013 v Liptovskom múzeu v Ružomberku predpokladané cestovné náklady 3,50 € 20.03.2013 Ľubica Zaťková 14.03.2013 20.03.2013 21.03.2013
704/13 Zmluva o poskytnutí služieb účinkovanie v programe “Bol by ten Jánošík, bol by ten bojoval” dňa 22.03.2013 v L.Mikuláši v rozsahu 4 hodín 150,00 € 22.03.2013 Matúš Záborský 20.03.2013 25.03.2013 26.03.2013
D17/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce poskytnutie finančných prostriedkov  na vydanie publikácie “Stovka Liptovského múzea” 100,00 € do 31.12.2013 Obec Liptovský Trnovec, Liptovský Trnovec 160, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:00315541 25.03.2013 25.03.2013 26.03.2013
3/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 40 ks Kuchyňa liptovských gazdiniek 320,00 € 13.03.2013 – 12.06.2013 Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska  1606, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36140643 13.03.2013 26.03.2013 27.03.2013
705/13 Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výtvarnej súťaže poskytnutie výstavných priestorov na realizáciu vystavy “Divy Liptova” v Liptovskom múzeu v Ružomberku 5,00 € 18.04.2013 – 31.05.2013 Súkromná základná umelecká škola Jánoš. Mostová 4, 03401 Ružomberok, IČO:37907654, DIČ:2021794665 20.03.2013 27.03.2013 28.03.2013
D18/2013 Darovacia zmluva poskytnutie daru – Čalúnená sedacia súprava rohová 1,00 € Alena Jezná 21.03.2013 05.03.2013 06.03.2013
159/13 Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenechanie do užívania nebytových priestorov v objekte budovy Roľnícky dom Vlkolínec o rozlohe 43 m2 1,00 € ročne 01.04.2013 – 30.04.2013 Mesto Ružomberok, Námestie A.Hlinku 1, 03401 Ružomberok, IČO:315737, DIČ:2021339265 28.03.2013 12.04.2013 13.04.2013
6/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci veľkonočné kraslice 174,80 € 03.04.2013 – 02.07.2013 Jarmila Tomková 03.04.2013 15.04.2013 16.04.2013
5/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 579,20 13.03.2013 – 12.06.2013 Janka Schvarcbacherová, 97681 Horná Lehota 794, IČO:17063892, DIČ:1031024742 13.03.2013 16.04.2013 17.04.2013
706/13 Zmluva o spolupráci pri usporiadaní koncertu spolupráca pri príprave koncerku v LMR v Ružomberku dňa 05.06.2013 20,00 € 05.06.2013 Súkromná základná umelecká škola A.Bernoláka 1, Bernoláka 1, 03401 Ružomberok, IČO:37982729, DIČ:2022291711 08.04.2013 18.04.2013 19.04.2013
4/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 289,80 € 13.03.2013 – 12.06.2013 Gustáv Virág – KERAMIK, Czambelova 4, 97613 Slovenská Lupča, IČO:10831941, DIČ:1029114320 13.03.2013 22.04.2013 23.04.2013
707/13 Zmluva o výpožičke právo LMR užívať neogotický organ umiestnený v kostole Panny Márie v MLD v Pribyline LMR uhradí 50% podiel z inkasovanej sumy  v príslušne aktuálnom období 15.04.2013 – 31.12.2013 Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska  1606, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36140643 15.04.2013 24.04.2013 25.04.2013
708/13 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov LMR požičiava za účelom opravy zbierkový predmet osobný vozeň Bau 6, Z12, 12/89 a prídržnicu výhybky 24 kg/m bezodplatne, protihodnota za opravu vozňa bude tento vypožičaný na užívanie Čiernohorskej železnice 24.04.2013 – 23.04.2014 Čiernohorská železnica n.o., Hlavná 56, 97652 Čierny Balog, IČO:31908811 24.04.2013 25.04.2013 26.04.2013
7/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci seveníry-valašky 935,37 € 22.04.2013 – 21.07.2013 Dominik Vojtek DOLIS, 95643 Kšinná 211, IČO:34481672, DIČ:1028473930 22.04.2013 30.04.2013 01.05.2013
709/13 Zmluva o výpožičke 300 ks drevené pohľadnice o celkovej hodnote 210,00 € bezodplatne vrátiť na požiadanie požičiavateľa alebo po uplynutí 24 mesiacov Pavel Toman, Toman a Toman, Jesenská 17, 79401 Krnov, Česká republika, IČO:65887654 25.04.2013 30.04.2013 01.05.2013
710/13 Zmluva o dodávke tovaru dodávka tovaru podľa špecifikácie v cenovej ponuke na základe objednávok do 31.12.2013 GIGABIT, s.r.o., A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok, IČO:36438456, DIČ:2022103567, IČDPH:SK2022103567 29.04.2013 02.05.2013 03.05.2013
160/13 Zmluva o nájme nebytových priestorov prenechanie do nájmu nebyt.priestory “Zvinička” v MLD v Pribyline o výmere 16 m2 Celkom 2880,- €, v sezóne 1440,- € 01.05.2013 – 30.04.2015 Tatiana Tkáčová, Dubová ulica 493/3, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO:37375075 30.04.2013 07.05.2013 08.05.2013
161/13 Zmluva o nájme nebytových priestorov prenechanie do nájmu nebyt.priestory “Humno” v MLD v Pribyline o výmere 49 m2 Celkom 7448,- €, v sezóne 3724,- € 01.05.2013 – 30.04.2015 LPJ – GASTRO s.r.o.,Prekážka 724/5, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:44127472 DIČ:2022622019 30.04.2013 07.05.2013 08.05.2013
8/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 14 ks obrázok maľovaný 93,10 16.04.2013 – 15.07.2013 Janka Schvarcbacherová, 97681 Horná Lehota 794, IČO:17063892, DIČ:1031024742 16.04.2013 09.05.2013 10.05.2013
9/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 370,00 06.05.2013 – 05.08.2013 Zita Mariášová 06.05.2013 14.05.2013 15.05.2013
711/13 Dohoda o spolupráci pri oživení expozície vzájomná spolupráca pri oživení ponuky pre návštevníkov v Baníckom dome Vyšná Boca bezplatne 16.05.2013 – 30.11.2013 Stanislav Švorc 16.05.2013 16.05.2013 17.05.2013
162/13 Zmluva o nájme nebytových priestorov prenechanie do nájmu NKP Veža kostola Panny Márie Liptovská Mara z celkovej výmery 25 m2 3400,00 € 16.05.2013 – 30.04.2015 Arcade group, s.r.o., Murgašova 11, 03401 Ružomberok, IČO:47071125, DIČ:2023755371 15.05.2013 17.05.2013 18.05.2013
163/13 Nájomná zmluva prenechanie do užívania časť nádvoria budovy ČO v Lipt.Mikuláši o výmere 10 m2 270,00 € 15.05.2013 – 14.05.2014 VSM s.r.o., Garbiarska 2315/24m 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36799645, IČDPH:SK2022402998 16.05.2013 17.05.2013 18.05.2013
D19/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR číslo: ŽSK-LM/2013/2.2 poskytnutie dotácie na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva-oprava strechy na dome richtára v MLD v Pribyline, reštaurovanie diela Krížová cesta 17500,00 € do 31.12.2013 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 16.05.2013 17.05.2013 18.05.2013
164/13 Nájomná zmluva prenechanie do užívania časť nádvoria budovy ČO v Lipt.Mikuláši o výmere 30 m2 a plochu 10 m2 pred vstupnou bránou 1080,00 € ročne 15.05.2013 – 14.05.2014 Cascada Hotels & Resorts SK, s.r.o., ul.Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:44706766, IČDPH:SK2022794642 20.05.2013 20.05.2013 21.05.2013
712/13 Zmluva o dielo vystúpenie skupiny renesančného folku Gailard 18.5.2013 v programe Noc s Liptovským múzeom v Gotickom kostole v Ludrovej 100,00 € 18.5.2013 Mgr. Eva Kučerová 15.05.2013 20.05.2013 21.05.2013
D20/2013 Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu v rámci projektu pre deti pod názvom “Nech sa nám netúlajú” záväzok poskytnúť najneskôr do 10 dní po podpise finančný grant na realizáciu víťazného projektu 1400,00 € do jedného roka odo dňa podpísania Dohody Nadácia Jednota COOP, Bjkalská 25, 82718  Bratislava, IČO:30789214 29.04.2013 20.05.2013 21.05.2013
2/2013/LMR-15 Rámcová zmluva o spolupráci – výpoveď ukončenie Rámcovej zmluvy o spolupráci č.645/12 zo dňa 5.6.2012 výpoveďou Občianske združenie cestovného ruchu Liptovský Trnovec, Liptovský Trnovec 160, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:37907913 15.04.2013 21.05.2013 22.05.2013
2/2013/LMR-18 Rámcová zmluva o spolupráci – výpoveď ukončenie Rámcovej zmluvy o spolupráci č.644/12 zo dňa 29.05.2012 výpoveďou Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá, Jánska dolina 2127, 03203 Liptovský Ján, IČO:00735540 21.05.2013 21.05.2013 22.05.2013
2/2013/LMR-19 Rámcová zmluva o spolupráci – výpoveď ukončenie Rámcovej zmluvy o spolupráci č.655/12 zo dňa 30.7.2012 Privat Prima, Kamenie 198, 03301 Podtúreň, IČO:45353760 21.05.2013 21.05.2013 22.05.2013
2/2013/LMR-20 Rámcová zmluva o spolupráci – výpoveď ukončenie Rámcovej zmluvy o spolupráci č.646/12 zo dňa 29.5.2012 PENZION LARION, Kráľova Lehota 266, 03233 Kráľova Lehota, IČO:36420298 21.05.2013 21.05.2013 22.05.2013
165/13 Zmluva o prenájme nebytových priestorov záväzok využívať   Roľnícky dom a časť dvora na Vlkolínci na prevádzku dobového bývania a animačnú činnosť a časť ako kancelárske priestory 5% podiel z výberu vstupného a mesačné nájomné 100,- € 01.05.2013 – 31.12.2013 Občianske združenie Vlkolínec, Vlkolínec 9061, 03403 Ružomberok, IČO:37805380, DIČ:2021568021 22.05.2013 24.05.2013 25.05.2013
10/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci magnetky 142,75 26.05.2013 – 25.08.2013 Janka Schvarcbacherová, 97681 Horná Lehota 794, IČO:17063892, DIČ:1031024742 26.05.2013 28.05.2013 29.05.2013
166/13 Nájomná zmluva dočasné ubytovanie z dôvodu stráženia v zadnej časti MLD Pribylina-expozícia PLŽ a depozit 600,00 € 01.06.2013 – 30.04.2014 Jana Goliášová 23.05.2013 30.05.2013 30.05.2013
167/13 Nájomná zmluva prenechanie do nájmu “Vozáreň” v MLD Pribylina o výmere 114m2 200,00 € 15.06.2013 od 15.30 hod. do 17.30 hod. Lucie Vernerová 29.05.2013 30.05.2013 30.05.2013
D21/2013 Darovacia zmluva poskytnutie nepeňežného daru 5m3 smrekových hranolov a fošní 500,00 € Píla na šmýkanci, s.r.o., 03301 Liptovský Peter 398, prev.Kráľova Lehota, IČO:36613100 31.05.2013 03.06.2013 04.06.2013
D22/2013 Darovacia zmluva poskytnutie nepeňežného daru 8m3 smrekovej guľatiny 500,00 € Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná, 03232 Východná 31.05.2013 03.06.2013 04.06.2013
13/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 933,50 € 25.05.2013 – 24.08.2013 Dominik Vojtek DOLIS, 95643 Kšinná 211, IČO:34481672, DIČ:1028473930 25.05.2013 03.06.2013 04.06.2013
14/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 10 ks črpáky 88,00 € 29.05.2013 – 28.08.2013 Július Šuriak 29.05.2013 03.06.2013 04.06.2013
11/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov – keramika 314,70 € 21.05.2013 – 20.08.2013 Gustáv Virág – KERAMIK, Czambelova 4, 97613 Slovenská Lupča, IČO:10831941, DIČ:1029114320 21.05.2013 04.06.2013 05.06.2013
713/13 Dohoda o poskytovaných službách vedenie kurzu drôtovania 46,70 € 05.06.2013 – 17.07.2013 Eva Biarincová 03.06.2013 04.06.2013 05.06.2013
D23/2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku úprava zmluvných podmienok,práv a povinností  pri poskytnutí fin.príspevku na realizáciu mikroprojektu: Cesta tradičných kuchýň 33890,00 € do 30.06.2014 Trenčiansky samosprávny kraj,      K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, IČO:36126624, DIČ:2021613275 16.05.2013 04.06.2013 28.05.2013
15/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci magnetky 287 ks 347,00 € 04.06.2013 – 03.09.2013 Ing. Juraj Kallo, Rastislavova 10, 05801 Poprad, IČO:32876882, DIČ:1022719995 04.06.2013 10.06.2013 11.06.2013
1/2013 LMR Zmluva o obstaraní predaja veci repliky mincí 1531 ks 2122,60 € do 28.02.2014 Mgr. Rastislav Turňa, Vagnárska 13,     97701 Brezno, IČO:43636796 11.06.2013 11.06.2013 12.06.2013
2/2013 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov obrazy s poľovníckou tematikou a trofeje pre expozíciu “Z dejín mesta a lesníctva Liptovského Hrádku” do 01.05.2020 LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica, IČO:36038351, IČDPH:SK2020087982 03.06.2013 12.06.2013 13.06.2013
16/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov – keramika 42 ks 84,36 10.06.2013 – 09.09.2013 Gustáv Virág – KERAMIK, Czambelova 4, 97613 Slovenská Lupča, IČO:10831941, DIČ:1029114320 10.06.2013 13.06.2013 14.06.2013
19/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 17 ks habánska keramika 116,00 11.06.2013 – 10.09.2013 Peter Lužák 11.06.2013 13.06.2013 14.06.2013
714/13 Dohoda o spolupráci pri usporiadaní podujatia “Keltský deň 2013” spolupráca pri organizovaní a realizácii podujatia “Keltský deň 2013 dňa 13.7.2013 v Archeoskanzene Havránok 13.07.2013 Vae Victis, OZ, Skalka 218/15, 01311 Lietavská Lúčka, IČO:37911171, DIČ:2022015721 04.06.2013 17.06.2013 18.06.2013
2/2013 LMR Zmluva o obstaraní predaja veci pamätné mince-Havránok 70 ks, Ludrová 90 ks, Vlkolínec 30 ks, “Jánošíkov denár 270 ks 736,- €, rabat pre LMR 30% 19.06.2013 – 18.09.2013 Mgr. Rastislav Turňa, Vagnárska 13,     97701 Brezno, IČO:43636796 19.06.2013 20.06.2013 21.06.2013
12/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 250 ks minca MLD, 200 ks minca Jánošík 455,00 14.06.2013 – 13.09.2013 Ing. Svorad Knapp, Angyalova 467/87, 96701 Kremnica, IČO:37397303 14.06.2013 24.06.2013 25.06.2013
715/13 Dohoda o spolupráci pri usporiadaní podujatia”Hradné dni Likava 2013″ spolupráca pri organizovaní podujatia na hrade Likava v dňoch 26.-27.7.2013 26.07.2013 – 27.07.2013 Shš ESPADA, o.z., Kvačany 257/6, 03223 Kvačany, IČO:42224322, DIČ:2023658604 24.06.2013 25.06.2013 25.06.2013
716/13 Zmluva o zverení hnuteľného majetku  do správy zverenie hnuteľného majetku “Likavka, poloha Predný lán, stavba Diaľnica D1, úsek Hubová-Ivachnová, km.7,1-8,0”-archeologické nálezy od 01.07.2013 na dobu neurčitú Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 17.06.2013 28.06.2013 29.06.2013
717/13 Zmluva o dielo stavebné práce na stavbe “Technologické zariadenie Valcha pre MLD Pribylina pre projekt “Ovčia vlna v minulosti a súčasnoti pre krásu a úžitok” 24885,00 € s DPH 11.07.2013 – 31.10.2013 PAMSTAV, s.r.o., K.Kmeťku 9, 01008 IČO:36399990 IČDPH:SK2020106407 27.06.2013 28.06.2013 29.06.2013
718/13 Zmluva o spolupráci  zabezpečenie reklamnej spolupráce a uplatnenie zľavnených vstupov pre hostí Grand hotela Permon v MLD a zľavnených vstupov do wellness komplexu Grand hotela Permon Gran hotel Permon poskytne 20% zľavu z ceny do wellness, LMR poskytne zľavnenný vstup 2,10 € (bežne 3€) 28.06.2013 – 30.09.2013 Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, 03242 Pribylina, IČO:44130651, IČDPH:SK2022620941 28.06.2013 28.06.2013 29.06.2013
719/13 Zmluva o spolupráci spolupráca na vydaní knihy “Gorali. Veľká kniha goraloch Oravy, Liptova a Kysúc” 270,50 € do 31.12.2018 Matica slovenská, Nám.J.C.Hronského 1, 03652 Martin, IČO:00179027, DIČ:2020603123 28.06.2013 28.06.2013 29.06.2013
ÚP 1/2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti poskytnutie príspevku 80%  na podporu zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti spolu max. 2187,48 € 01.07.2013 – 31.12.2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody č.9, 034 50 Ružomberok, IČO:37905465, DIČ:2021763689 28.06.2013 28.06.2013 29.06.2013
3/2013 LMR Zmluva o obstaraní predaja veci Ručne maľovaná mapa: “Veľká Morava” 10 ks 1ks/4,99 € 19.06.2013 – 18.09.2013 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica, IČO:36754749, IČDPH:SK2022351254 19.06.2013 01.07.2013 02.07.2013
20/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 196,30 27.06.2013 – 26.09.2013 Janka Schvarcbacherová, 97681 Horná Lehota 794, IČO:17063892, DIČ:1031024742 27.06.2013 03.07.2013 04.07.2013
720/13 Zmluva o reklame záväzok LMR obstarať reklamu  loga Fisher 26. a 27.7.2013 na podujatí “Likavské hradné dni” 500,00 € do 27.07.2013 FISCHER & PARTNERS, s.r.o., Poľná 40/26, 03401 Ružomberok, IČO:36416533, IČDPH:SK2021789440 01.07.2013 03.07.2013 04.07.2013
721/13 Dohoda o spolupráci pri usporiadaní podujatia “Likavské hradné dni” spolupráca pri organizovaní podujatia “Likavské hradné dni” v dňoch 26.-27.7.2013 Obec Likavka, Jánovčíkova 815, 03495 Likavka, IČO:00315362, DIČ:2020589582 02.07.2013 03.07.2013 04.07.2013
D24/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR číslo: ŽSK-LMRK/2013/8.2 poskytnutie dotácie prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov poskytnutých žiakom základných a stredných škôl do 18.11.2013 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 15.07.2013 16.07.2013 17.07.2013
22/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov zo šúpolia 926,00 € 04.07.2013 – 03.10.2013  Ing. Peter Pálka – Slovenská bábika, Hlinícka 2, 83152 Bratislava, IČO:11889381, DIČ:1024892935 04.07.2013 18.07.2013 19.07.2013
722/13 Zmluva o dielo reštaurátorské práce pre projekt Reštaurovanie sakrálneho obrazového diela Krížová cesta – Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž. 2711,00 € do 30.11.2013 Mária Ďuricová, akad.mal. 15.07.2013 18.07.2013 19.07.2013
723/13 Zmluva o dielo výmena strešnej krytiny na objekte tradičnej ľudovej architektúry – dom richtára z Liptovského Trnovca v MLD Pribylina 15660,00 € s DPH 22.07.2013 – 30.11.2013 Jaroslav Koniar, Riečky 1029, 02322 Klokočov, IČO:37588036, IČDPH:SK1045091102 16.07.2013 18.07.2013 19.07.2013
D25/2013 Darovacia zmluva poskytnutie nepeňažného daru 100,00 € 19.07.2013 Poľnohospodárske družstvo Ludrová, 03474 Ludrová, IČO:00195693, DIČ:2020430291 19.07.2013 19.07.2013 20.07.2013
23/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci črpáky 148,00 € do 31.10.2013 Ján Muráň 01.07.2013 22.07.2013 23.07.2013
17/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 800 ks magnetky pre Orange 1040,00 28.05.2013 – 27.08.2013 Janka Schvarcbacherová, 97681 Horná Lehota 794, IČO:17063892, DIČ:1031024742 28.05.2013 25.07.2013 26.07.2013
18/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov – magnetky 105,80 28.05.2013 – 27.08.2013 Janka Schvarcbacherová, 97681 Horná Lehota 794, IČO:17063892, DIČ:1031024742 28.05.2013 25.07.2013 26.07.2013
724/2013 Zmluva o dielo vystúpenie skupiny renesančného folku Gailard 27.7.2013 v programe Likavské hradné dni v amfiteátri pod Likavským hradom 120,- 27.7.2013 Mgr.Eva Kučerová 1.mája 1961/25            031 01 Lipt.Mikuláš 24.7.2013 25.7.2013 26.7.2013
ÚP3/2013 Dohoda č.2/§52a/2013/       NP VAOTP SR-2 Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej práce do 30.11.2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody č.9, 034 50 Ružomberok, IČO:37905465, DIČ:2021763689 25.7.2013 26.7.2013 27.7.2013
725/2013 Zmluva o dielo dodávka stavebných prác na stavbe “Drevené prístrešky s pecou a ohniskom” 23 577,90 30.07.2013 SOAR,s.r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, IČO:36380041, IČDPH:SK202009758 30.07.2013 30.07.2013 31.07.2013
D26/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR číslo: ŽSK-LMRK/2013/7.6 poskytnutá dotácia na podporený projekt Posolstvo a odkaz žiakov Cyrila a Metoda MK 4067/2013/7.6 3 000,- 30.07.2013 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 30.07.2013 30.07.2013 31.07.2013
ÚP2/2013 Dohoda č.65/§51/2013/NP VAOTP SR-2 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe práva a povinnosti absol.praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 85% z ESF, 15% zo ŠR 01.08.2013 – 31.10.2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody č.9, 034 50 Ružomberok, IČO:37905465, DIČ:2021763689 30.07.2013 31.07.2013 01.08.2013
3/2013 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov vypožičanie 29 ks zbierkových predmetov bezplatne 17.04.2013 – 02.09.2013 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. č.7, 02601 Dolný Kubín, IČO:36145106, DIČ:2021437913 17.04.2013 01.08.2013 02.08.2013
726/13 Zmluva o výkone strážnej služby stráženie a ochrana objektu MLD Pribylina 3,49 + DPH za každú hodinu jedným strážnikom 01.08.2013 – 18.08.2013 JÁGER – ochrana osôb a majetku s.r.o., ul. Podtatranského 10, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:31622933, IČDPH:SK2020429433 31.07.2013 01.08.2013 02.08.2013
24/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 137,60 21.07.2013 – 20.10.2013 Gustáv Virág – KERAMIK, Czambelova 4, 97613 Slovenská Lupča, IČO:10831941, DIČ:1029114320 21.07.2013 02.08.2013 03.08.2013
D27/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR č.ŽSK-LM/2013/1.1 poskytnutie dotácie na projekt Reštaurát.práce kostola Ludrová, Odstrán. havar.stavu archeoskanzenu Havránok 23000,00 do decembra 2013 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 02.08.2013 02.08.2013 03.08.2013
727/13 Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu dohoda o celkovom  odbere energie v plyne 743726 kWh 743726 kWh 01.01.2013 – 31.12.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802 02.08.2013 06.08.2013 07.08.2013
728/2013 Mandátna zmluva stavebný dozor Technologické zariadenie Valcha 100,-€ 7.8.2013-31.10.2013 Ing.Ján  Hlina Kpt.Nálepku 514/13 033 01 Lipt.Hrádok 07.08.2013 07.08.2013 08.08.2013
729/2013 Mandátna zmluva Stavebný dozor Drevené prístrešky            s pecou a ohniskom 100,-€ 7.8.2013-31.10.2013 Ing.Ján  Hlina Kpt.Nálepku 514/13 033 01 Lipt.Hrádok 07.08.2013 07.08.2013 08.08.2013
730/13 Dohoda o poskytnutých službách  otvorenie a prevádzka expozície Baníckeho domu v dňoch 3.8., 8.8. a 10.8.2013 v čase od 16.00 do 18.   hod. bezplatne 03.08.2013 – 10.08.2013 Obec Vyšná Boca, 03234 Vyľná Boca 50, IČO:00315907 08.08.2013 07.08.2013 08.08.2013
26/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci opletaná keramika, prívesky 304,00 € 18.07.2013 – 17.10.2013 Zita Mariášová 18.07.2013 12.08.2013 13.08.2013
25/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci suveníry 64,00 € 01.08.2013 – 30.11.2013 Ladislav Stromko 01.08.2013 19.08.2013 20.08.2013
731/2013 Zmluva o dielo č.50 263/10/B/1 o vykonaní reštaurátorských prác reštaurovanie nástennej maľby v interiéri Rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých v Ludrovej – Kúte, NKP 350/1-2 -I.etapa 16500,00 € august 2013 – november 2013 Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most č. 6, 91406 Bratislava, IČO:31755194, DIČ:2021491560 20.08.2013 21.08.2013 22.08.2013
732/13 Zmluva o dielo účinkovanie v rámci podujatia Vierozvestcovia v MLD 25.8.2013, L.Mara veža kostola 12.9.2013 200,00 € 25.08.2013 – 12.09.2013 PhDr. Karol Dzuriak 19.08.2013 21.08.2013 22.08.2013
733/13 Zmluva o dielo účinkovanie v rámci podujatia Vierozvestcovia v MLD 25.8.2013, L.Mara veža kostola 12.9.2013 200,00 € 25.08.2013 – 12.09.2013 Mgr. Jana Saganová 19.08.2013 21.08.2013 22.08.2013
734/13 Zmluva o dielo účinkovanie v rámci podujatia Vierozvestcovia v MLD 25.8.2013, L.Mara veža kostola 12.9.2013 250,00 € 25.08.2013 – 12.09.2013 Jiří Přibyl 19.08.2013 21.08.2013 22.08.2013
735/13 Zmluva o dielo účinkovanie v rámci podujatia Vierozvestcovia v MLD 25.8.2013 125,00 € 25.08.2013 Zdenka Račková 19.08.2013 21.08.2013 22.08.2013
736/13 Zmluva o dielo účinkovanie v rámci podujatia Vierozvestcovia v MLD 25.8.2013, L.Mara veža kostola 12.9.2013 125,00 € 25.08.2013 – 13.9.2013 Samuel Plachtinský 19.08.2013 21.08.2013 22.08.2013
737/13 Zmluva o dielo účinkovanie v rámci podujatia Vierozvestcovia v MLD 25.8.2013, L.Mara veža kostola 12.9.2013 125,00 € 25.08.2013 – 12.9.2013 Jana Plachtinská 20.08.2013 21.08.2013 22.08.2013
738/13 Zmluva o dielo účinkovanie v rámci podujatia Vierozvestcovia v MLD 25.8.2013, L.Mara veža kostola 12.9.2013 200,00 € 25.08.2013 – 12.09.2013 Mgr. Peter Račko, PhD 19.08.2013 21.08.2013 22.08.2013
739/13 Zmluva o dielo účinkovanie v rámci podujatia Vierozvestcovia v MLD 25.8.2013, L.Mara veža kostola 12.9.2013 200,00 € 25.08.2013 – 12.9.2013 Martina Vilčeková 19.08.2013 21.08.2013 22.08.2013
740/13 Zmluva o dielo účinkovanie v rámci podujatia Vierozvestcovia  L.Mara veža kostola 12.9.2013 100,00 € 12.09.2013 František Štolc 19.08.2013 21.08.2013 22.08.2013
741/13 Zmluva o dielo výuka detí na pastierske hudobné nástroje v rámci projektu “Nech sa nám netúlajú” 80,00 € 27.08.2013 v čase od. 8.00 do 14.00 hod. Bc. Ján Hurajt 22.08.2013 23.08.2013 24.08.2013
742/13 Zmluva o dielo výuka detí na pastierske hudobné nástroje v rámci projektu “Nech sa nám netúlajú” 70,00 € 27.08.2013 v čase od. 8.00 do 14.00 hod. Igor Litva 22.08.2013 23.08.2013 24.08.2013
27/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 136,80 22.08.2013 – 21.11.2013 Gustáv Virág – KERAMIK, Czambelova 4, 97613 Slovenská Lupča, IČO:10831941, DIČ:1029114320 22.08.2013 28.08.2013 29.08.2013
2/2013 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov požičanie zberkových predmetov na účel digitalizácie zbierok bezplatne 27.08.2013 – 30.09.2013 Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 23, 97559 Banská Bystrica, IČO:35986077 DIČ:2021443556 27.08.2013 28.08.2013 29.08.2013
4/2013 LMR Zmluva o obstaraní predaja veci repliky pamätných mincí, magnetky 236,80 € 05.09.2013 – 04.12.2013 Pavol Jaňák 05.09.2013 06.09.2013 07.09.2013
743/13 Zmluva o dielo výmena strešnej šindľovej krytiny na streche – humno Vavrišovo v MLD Pribylina 6750,00 € 10.09.2013 – 20.09.2013 Štefan Grech – Tatranský šindel, Bušovce 34, 05993 Bušovce, IČO:41766661, IČDPH:1023641861 04.09.2013 09.09.2013 10.09.2013
168/13 Nájomná zmluva prenechanie do užívania garáž na ul. Textilná o výmere 20m2 318,00 € ročne 10.09.2013 – 09.09.2014 Marta Přibylová 09.09.2013 09.09.2013 10.09.2013
169/13 Dodatok č.1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov dopĺňa sa článok VI., bod 2-nájom za el.energiu mesačne 106,- € a vodu 2€ 108,- € vyúčtovanie k 31.12.2013 Občianske združenie Vlkolínec, Vlkolínec 9061, 03403 Ružomberok, IČO:37805380, DIČ:2021568021 04.09.2013 26.09.2013 27.09.2013
170/13 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 16.05.2013 ukončenie zmluvy dohodou k 30.9.2013 do 30.09.2013 Cascada Hotels & Resorts SK, s.r.o., ul.Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:44706766, IČDPH:SK2022794642 13.09.2013 26.09.2013 30.09.2013
744/13 Dodatok k zmluve o dielo nepredvídaná práca po odkrytí starého šindľa – izolácia v havarijnom stave 515,- € bez DPH Štefan Grech – Tatranský šindel, Bušovce 34, 05993 Bušovce, IČO:41766661, IČDPH:1023641861 19.09.2013 26.09.2013 27.09.2013
745/13 Zmluva o dielo kuričské práce v plynovej kotolni budovy Čierny orol Liptovský Mikuláš 130,- € mesačne 27.09.2013 – 15.05.2014 Dušan Mrázik, Trnovského 3, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:40978281, DIČ:1044341892 25.09.2013 26.09.2013 27.09.2013
31/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 144,95 12.08.2013 – 11.11.2013 Janka Schvarcbacherová, 97681 Horná Lehota 794, IČO:17063892, DIČ:1031024742 12.08.2013 27.09.2013 28.09.2013
32/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci magnetky 72,60 19.08.2013 – 18.11.2013 Janka Schvarcbacherová, 97681 Horná Lehota 794, IČO:17063892, DIČ:1031024742 19.08.2013 27.09.2013 28.09.2013
746/13 Zmluva o výkone strážnej služby stráženie a ochrana majetku v MLD Pribylina 3,69 € vrátane DPH /1 hod./1 osoba 01.10.2013 – 30.09.2014 BB Security s.r.o., Nad Laborcom 2, 07101 Michalovce, IČO:47237651, IČDPH:SK2023420135 27.09.2013 27.09.2013 28.09.2013
171/13 Nájomná zmluva prenechanie do užívania časť nádvoria budovy Čierny orol 6x12m pre potreby Októberfestu 2013 50,00 02.10.2013-05.10.2013 VSM s.r.o., Garbiarska 2315/24m 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36799645, IČDPH:SK2022402998 01.10.2013 02.10.2013 03.10.2013
747/13 Zmluva o vzájomnej spolupráci BYP zabezpečí obsluhu plynovej kotolne v NM L.Hrádok – LMR poskytne priestory v budove NM L.Hrádok pre spoločenské akcie  BYP do 31.05.2014 BYP, s.r.o., Hviezdoslavova 141/3, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36437263, DIČ:2022100454 02.10.2013 02.10.2013 03.10.2013
33/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy sevenírov 165,60 19.08.2013 – 18.11.2013 Gustáv Virág – KERAMIK, Czambelova 4, 97613 Slovenská Lupča, IČO:10831941, DIČ:1029114320 19.08.2013 02.10.2013 03.10.2013
748/13 Zmluva o vzájomnej spolupráci zabezpečenie “Ďakovného koncertu” dňa 16.10.2013 v MLD Pribylina do 17.10.2013 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palučanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš, IČO:173361163, DIČ:2020575755 04.10.2013 04.10.2013 05.10.2013
I/8/2013 Kúpna zmluva váza vyrobená z pedigu 30,00 Eva Pánčiová 26.08.2013 04.10.2013 05.10.2013
9/2013 Kúpna zmluva veniec dožinkový 80,00 Eva Pánčiová 30.09.2013 04.10.2013 05.10.2013
30/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci suveníry – zvonce 340,00 19.09.2013 – 18.12.2013 Jozef Fričovský 19.09.2013 15.10.2013 16.10.2013
4/2013 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov zbierkové predmety 9 ks za účelom výstavy “Dom Jána Hálu” bezplatne 09.10.2013 – 30.09.2014 Obec Važec, Na Harte 19, 03261 Važec, IČO:00315842 DIČ:2020581706 09.10.2013 22.10.2013 23.10.2013
28/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 10 ks sadrová magnetka, 20 ks publikácia “Kuchyňa liptovských gazdiniek” 180,00 02.09.2013 – 01.12.2013 Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska  1606, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36140643 02.09.2013 24.10.2013 25.10.2013
749/13 Dodatok č.1 k dohode o spolupráci v Baníckom dome Vyšná Boca spolupráca pri oživení ponuky pre návštevníkov živým exponátom – býkom predĺženie do 31.03.2014 Stanislav Švorc 28.10.2013 29.10.2013 30.10.2013
35/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 260,00 23.10.2013 – 22.01.2014 Gustáv Virág – KERAMIK, Czambelova 4, 97613 Slovenská Lupča, IČO:10831941, DIČ:1029114320 23.10.2013 31.10.2013 01.11.2013
750/13 Zmluva o dielo grafické spracovanie publikácie, zborníka,propag. materiálu pre projekt “Ovčia vlna v minulosti a súčasnosti pre krásu a úžitok” do 20.12.2013 Mirage, s.r.o., M.Pišúta 919, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:31604013, DIČ:2020429103, IČDPH:2020429103 31.10.2013 31.10.2013 01.11.2013
751/2013 zmluva o dielo fotografovanie vybratých zbierkových predmetov Lipt.múzea do publikácie Stovka Liptovského múzea 3,- za každú hodinu práce do 22.11.2013 Štefan Ižo 4.11.2013 5.11.2013 6.11.2013
ÚP4/2013 Dodatok č.1 k dohode č.2/§52a/2013 NP VAOTP SR-2 zmena výkonu dobr.práce 1 UoZ do 6.11.2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody č.9, 034 50 Ružomberok, IČO:37905465, DIČ:2021763689 5.11.2013 5.11.2013 6.11.2013
172/2013 Nájomná zmluva parkovacie miesto pre 1 motorové vozidlo 300,-€ do 14.11.2014 Fast Food Hellas Bellova 2   Liptovský Mikuláš 15.11.2013 15.11.2013 16.11.2013
D28/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu MK SR poskytnutie dotácie na vzdelávací program na podporu realitácie projektu Bačovská škola 3000,- € do 31.marca 2014 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 18.11.2013 18.11.2013 19.11.2013
752/13 Dohoda o spolupráci spolupráca pri organizovaní sezónnej návštevníckej prevádzky Archeoskanzenu Havránok – Liptovská Mara 01.01.2014 – 31.12.2013 Pozemkové spoločenstvo Liptovská Mara, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:37976290 19.11.2013 20.11.2013 21.11.2013
753/13 Zmluva o dielo expertíza “Liptovská Mara I. – Havránok: Údržba a prestavba Hornej brány ercheologického skanzenu” 750 € do 10.12.2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Stavebná fakulta STU v Bratislave, IČO00397687, IČDPH:SK2020845255 03.12.2013 04.12.2013 05.12.2013
754/13 Zmluva o prevode správy majetku ŽSK prevod správy majetku – osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, EFF 653 do správy LMR v Ružomberku bezodplatne od 01.11.2013 Spojená škola, Hlavná 2, 01009 Žilina – Bytčica, IČO:00158615 03.12.2013 04.12.2013 05.12.2013
755/13 Zmluva o dielo statické zabezpečenie nosných konštrukcií pre projekt “Odstránenie havarijného stavu NKP archeoskanzen Havránok” – 1.etapa 8400,- € vrátane DPH do 15.12.2013 MGM Žilina s.r.o., Obežná 7, 01008 Žilina, IČO:31579787, DIČ:2020444437, IČDPH:SK2020444437 02.12.2013 04.12.2013 15.12.2013
756/13 Zmluva o dielo vyhotovenie zvukového a multimediálneho nosiča projektu LMR “Bačovská škola” 1200,- € 11.12.2013 – 28.02.2014 Ing. Ľubor Patsch 10.12.2013 11.12.2013 12.12.2013
173/13 zmluva o podnájme depozitné priestory 40,-/mesačne 12.12.2013 BYP, s.r.o., Hviezdoslavova 141/3, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36437263, DIČ:2022100454 12.12.2013 12.12.2013 13.12.2013
750a/2013 dodatok č.1 ku zmluve o dielo zmena termínu plnenia do 31.1.2014 Mirage, s.r.o., M.Pišúta 919, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:31604013, DIČ:2020429103, IČDPH:2020429103 13.12.2013 13.12.2013 14.12.2013
D29/2013 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie  ŠK z rozpočtu MK SR č.ŽSK-LM/2013/1.1 zmena termínov v čl.1 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 16.12.2013 16.12.2013 17.12.2013
174/13 Zmluva o výpožičke nebytové priestory – časť severného priečelia 1.poschodia objektu NM L.Hrádok 165m2 štvrťročne 1114,06 € 01.01.2014 – 31.12.2014 Liptovská knižnica G. F.-Belopotockého, Štúrova 56, 03180 Liptovský Mikuláš, IČO:36145220, DIČ:2021423338 17.12.2013 18.12.2013 19.12.2013
175/13 Zmluva o výpožičke nebytové priestory – bočné krídlo objektu ČO L.Mikuláš 281,80 m2 štvrťročne 722,55€ 01.01.2014 – 31.12.2014 Liptovské kultúrne stredisko, ul. 1.mája 196, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36145246, DIČ:2021439013 17.12.2013 18.12.2013 19.12.2013
7/2014 Zmluva o výpožičke výpožička zbierkových predmetov zo zbierok Múzea Janka Kráľa 01.01.2014 – 31.12.2014 Múzeum Janka Kráľa, Nám. osloboditeľov 31, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36140473, DIČ:2021374344 13.12.2013 19.12.2013 20.12.2013
176/13 Nájomná zmluva prenechanie do užívania časť nádvoria budovy ČO LM 40m2 na parkovanie vozidiel 100,00 € 28.12.2013 – 12.1.2014 DUCHO, s.r.o., Mostová 22, 03401 Ružomberok, IČO:36393738, DIČ:SK2020124876 20.12.2013 20.12.2013 21.12.2013
25/2013 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 133,00 € 08.08.2013 – 07.11.2013 Ján Pečuk 08.08.2013 23.12.2013 24.12.2013
D30/2013 Darovacia zmluva finančný dar na vydanie knižnej publikácie “Stovka Liptovského múzea v Ružomberku” 2000,00 € Nadácia MONDI SCP, Tatranská 3, 03417 Ružomberok, IČO:37972065 19.12.2013 31.12.2013 01.01.2014
757/13 Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty záväzok poskytnúť zľavu 20% do expozícií LMR na kartu LIPTOV Region Card – sezóna ZIMA 2014 01.11.2013 – 30.04.2014 KLASTER LIPTOV – združenie  cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš, IČO:42168724, IČDPH:SK2022663060 25.11.2013 31.12.2013 01.01.2014
177/13 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme 144/12 zmena Čl. II.-počet zbierok + doplnenie bodu 2.3.4. od 31.01.2012 –  39 mesiacov Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 23, 97559 Banská Bystrica, IČO:35986077 DIČ:2021443556 31.12.2013 02.01.2014 03.01.2014

1.1.-2012-Z_SSE_Zilina_Dohoda_o_platbach_600-12

02.08.2013-Z-ŽSK-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-D27-2013

02.12.2013-Z-MGM-Žilina-Zmluva-o-dielo-755-13

03.12.2013-Z-Spojená-škola-Zmluva-o-prevode-správy-majetku-ŽSK-754-13

04.09.2013-Z-Štefan-Grech-Zmluva-o-dielo-743-13

04.09.2013-Z-Ĺ tefan-Grech-Zmluva-o-dielo-743-13

12.04.2013-Z-Mesto-Ružomberok-Zmluva-o-prenájme-nebytových-priestorov-159-13

12.11.2013-Z-Fast-Food-Hellas-Nájomná-zmluva-172-13

14.1.2013-Z-ZSK-Zmluva-o-zvereni-majetku-691-13

14.1.2013-Z-ZSK-Zmluva-o-zvereni-majetku-691-13-1

14.1.2013-Z-ZSK-Zmluva-o-zvereni-majetku-691-13-2

15.05.2013-Z-Arcade-groups.r.o.-Zmluva-o-nájme-nebytových-priestorov-162-13

15.07.2013-Z-Žilinský-samosprávny-kraj-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-D24-2013

16.05.2013-VSM-s.r.o.-Nájomná-zmluva-163-13

16.05.2013-Z-ŽSK-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-D19-2013

16.07.2013-Z-Jaroslav-Koniar-Zmluva-o-dielo-723-13

16.07.2013-Z-Jaroslav-Koniar-Zmluva-o-dielo-723-13-1

17.06.2013-Z-ŽSK-Zmluva-o-zverení-hnuteľného-majetku-716-13

17.06.2013-Z-ŽSK-Zmluva-o-zverení-hnuteľného-majetku-716-131

18.03.2013-Z-Obec-Vavrišovo-Zmluva-o-združení-fin.prostr.-D16-2013

18.03.2013-Z-Obec-Vavrišovo-Zmluva-o-združení-fin.prostr.-D16-2013-1

18.04.2013-Z-SZUŠ-A.Bernoláka-Ružomberok-Dohoda-u-spolupráci-706-13

18.11.2013-Z-ŽSK-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-D28-2013

19.07.2013-Z-PD-Ludrová-Darovacia-zmluva-D25-2013

19.09.2013-D-Štefan-Grech-Dodatok-k-zmluve-o-dielo-744-13

19.09.2013-D-Ĺ tefan-Grech-Dodatok-k-zmluve-o-dielo-744-13

20.05.2013-Cascada-Hotels-Resorts-SK-s.r.o.-Nájomná-zmluva-164-13

20.05.2013-Z-Nadácia-Jednota-COOP-Dohoda-o-podmienkach-poskytnutia-gtantu-D20-2013

20.08.2013-Z-Pamiatkový-úrad-SR-Zmluva-o-dielo-731-2013

22.01.2013-Z-ZSK-Zmluva o zverení hnuteľného majetku-692-13

22.01.2013-Z-ŽSK-Zmluva-o-zverení-hnuteľného-majetku-692-13

22.01.2013-Z-ŽSK-Zmluva-o-zverení-hnuteľného-majetku-692-13-1

23.05.2013-Jana-Goliášová-Nájomná-zmluva-166-13

25.03.2013-Z-Obec-Liptovský-Trnovec-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-D17-2013-1

27.03.2013-D-SZUŠ-Jánoš-Dohoda-o-spolupráci-705-13

27.06.2013-Z-Pamstav-s.r.o.-Zmluva-o-dielo-717-13

27.06.2013-Z-Pamstav-s.r.o.-Zmluva-o-dielo-717-13-1

27.06.2013-Z-Pamstav-s.r.o.-Zmluva-o-dielo-717-131

28.02.2013-Z-Mesto-Ružomberok-Zmluva-o-prenájme-nebyt.priestorov-158-13

28.02.2013-Z-Mesto-Ružomberok-Zmluva-o-prenájme-nebyt.priestorov-158-13-1

29.05.2013-Lucie-Vernerová-Nájomná-zmluva-166-13

30.04.2013-Z-LPJ-Gastros.r.o.-Zmluva-o-nájme-nebytových-priestorov-161-13

30.07.2013-Z-ŽSK-Zmluva-o-poskytnutí-dotácie-D26-2013

31.05.2013-Píla-na-šmýkanci-Darovacia-zmluva-D21-2013

31.10.2013-Z-Mirage-s.r.o.-Zmluva-o-dielo-750-13

31.10.2013-Z-Mirage-s.r.o.-Zmluva-o-dielo-750-13-1