Zmluvy rok 2012

Číslo zmluvy Názov zmluvy Popis zmluvného plnenia Hodnota v € Dátum platnosti zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti
609/12 Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny Cena za dodávku elektriny odb. m. č. 3207460 71,94 1.1.-31.12.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 859/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
2.1.2012 13.1.2012 14.1.2012
610/12 Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny Cena za dodávku elektriny odb. m. č. 3212499 71,94 1.1.-31.12.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 859/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
2.1.2012 13.1.2012 14.1.2012
611/12 Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny Cena za dodávku elektriny odb. m. č. 3211211 VT 77,16
NT 50,08
1.1.-31.12.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 859/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
2.1.2012 13.1.2012 14.1.2012
612/12 Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny Cena za dodávku elektriny odb. m. č. 3210861 VT 98,81
NT 66,15
1.1.-31.12.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 859/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
2.1.2012 13.1.2012 14.1.2012
613/12 Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny Cena za dodávku elektriny odb. m. č. 3203390 71,94 1.1.-31.12.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 859/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
2.1.2012 13.1.2012 14.1.2012
614/12 Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny Cena za dodávku elektriny odb. m. č. 9311531 VT 77,16
NT 50,08
1.1.-31.12.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 859/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
2.1.2012 13.1.2012 14.1.2012
615/12 Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny Cena za dodávku elektriny odb. m. č. 3205734 VT 78,11
NT 50,66
1.1.-31.12.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 859/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
2.1.2012 13.12012 14.1.2012
616/12 Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny Cena za dodávku elektriny odb. m. č. 3204923 VT 98,81
NT 66,15
1.1.-31.12.2012 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 859/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
2.1.2012 13.1.2012 14.1.2012
144/12 Zmluva o nájme Nájom zbierkových muzejnych predmetov v rámci nár.projektu percentuálnym podielom zo základu 20,-€ 39 mesiacov Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica     IČO :35986077 13.1.2012 20.1.2012 21.1.2012
618/12 Dohoda o zrušení zmluvy nákup tovarov   25.01.2012 Pavol-Zatroch -RENA, SNP 318, 033 01 Lipt.Hrádok,             IČO : 34286489     IČ DPH : SK 1020478030 25.1.2012 26.1.2012 27.1.2012
619/12 Zmluva o dodávke tovaru Dodávka kancelárskeho tovaru poskytnutie 10 % zľavy na nakúp.tovar 24.1.2012 Pavol-Zatroch -RENA, SNP 318, 033 01 Lipt.Hrádok,             IČO : 34286489     IČ DPH : SK 1020478030 24.1.2012 26.1.2012 27.1.2012
620/12 Dohoda o poskytovaných službách zapožičanie 1 ks -rekvizitu pomocného fondu MLD Pribylina 400,00 od 30.01.2012 do 01.02.2012 Česká televízia  TS Brno, Biehonská 18, 658 88 Brno 30.01.2012 31.01.2012 01.02.2012
621/12 Zmluva o výpožičke výpožička zbierkových predmetov bezplatne od 01.01.2012 do 31.12.2012 Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Obč.združenie, Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO : 36140643, DIĎ: 2021402108 03.01.2012 31.01.2012 01.02.2012
622/12 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2012112 záväzok dodávateľa dodať odberateľovi  do príslušného odb.miesta množstvo tepla v stanovenom rozsahu max. 23,60 €/1 GJ bez DPH od 01.01.2012 na dobu neurčitú CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok,           IČO : 36820300            DIČ : 2022426296 31.01.2012 31.01.2012 01.02.2012
623/12 Dohoda o zrušení zmluvy nákup tovarov   08.02.2012 Urob si sám-L.H., s.r.o., Hviezdoslavova 162, 033 01 Lipt.Hrádok,            IČO : 44222424           IČ DPH: SK 2022639102 08.02.2012 09.02.2012 10.02.2012
624/12 Zmluva o dodávke tovaru dodávka tovarov poskytnutie 5 % zľavy na zakúpený tovar nie je časovo obmedzená Urob si sám-L.H., s.r.o., Hviezdoslavova 162, 033 01 Lipt.Hrádok,            IČO : 44222424           IČ DPH: SK 2022639102 08.02.2012 09.02.2012 10.02.2012
626/12 dohoda o poskytovaných službách poskytnutie služieb pre fotografovanie reklamného materiálu  v MLD Pribylina 450,- € 11.02.2012 LEN- SK a.s.   Gaštanova 1315/9,  060 01 Kežmarok    IČO: 46060006    IČ DHP: SK 2023227965 08.02.2012 09.02.2012 10.02.2012
145/12 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke za dňa  20.01.2009 podieľanie vypožičiavateľa na nákladoch vynaložených požičiavateľom z vlast. zdrojov na zriedenie novej plyn.prípojky a kotolne v pomernej výške na vypožičanú plochu 10.02.2012-31.12.2013 Liptovská knižnica G.F.Belopotockého v Lipt.Mikuláši,         Štúrova 56,                 031 80 Lipt.Mikuláš,        IČO: 36145220,      DIČ: 2020590363 10.02.2012 13.02.2012 13.02.2012
2/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci kniha Kuchyňa starých materí 138,-€ 13.02.-13.05.2012 OZ Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153, 033 01 Lipt.Hrádok,            IČO: 36140643,           DIČ: 2021402108 13.02.2012 14.02.2012 15.02.2012
627/12 Zmluva o dodávke tovaru dodávka stavebného materiálu poskytnutie 10-15% zľavy nie je časovo obmedzená Štefan Ratkoš-UNIMIX, Vyšné Fabriky 45,    033 01 Lipt.Hrádok,    IČO : 30517010,       IČ DPH: Sk1020477568 10.02.2012 17.02.2012 18.02.2012
629/12 Zmluva o dodávke tovaru dodávka elektro materiálu poskytnutie 7% zľaby nie je časovo obmedzená Vladimír Bella, elektro združenie, Borbisova 2, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO: 17874769,          DIČ: SK1020481583 10.02.2012 17.02.2012 19.02.2012
630/12 Dohoda o zrušení zmluvy nákup tovarov   09.02.2012 Štafan Ratkoš-UNIMIX, Vyšné Fabriky 45, 033 01 Lipt.Hrádok,           IČO: 30517010, IČ DPH: SK1020477568 09.02.2012 17.02.2012 18.02.2012
631/12 Zmluva o dielo priestorové a výtvarné riešenie expoz.pre projekt -Čipkárska cesta v prihraničnom regione 800,-€ 1.3. – 30.7.2012 Ing.arch.Júlia Kunovská 25.01.2012 24.02.2012 25.02.2012
146/12 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke za dňa  20.01.2009 podielanie vypožičiavateľa na nákladoch súvisiacich so zriadením novej plyn.prípojky a kotolne   15.12.2011-31.12.2013 Lipt.kultúrne stredisko v Lipt.Mikuláši, Ul.1.mája 28/196,           031 01 Lipt.Mikuláš,          IČO: 36145246,            DIČ: 2021626695 15.12.2011 27.02.2012 28.02.2012
632/12 Zmluva o údržbe a servise na odborné prehliadky a skúšky, pravidelné kontroly a operatívny servis odborné prehliadky a skúšky,prav.kontroly a operat.servis systémov EZS,UTO,SKV,  EPS podľa cenníka       v prílohe č.2 na dobu neurčitú DELTECH, a.s., Hviezdoslavova 1/140, 033 01 Lipt.Hrádok, IČO : 45981817,       DIČ : 2023184317 24.02.2012 27.02.2012 28.02.2012
3/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy kraslíc 382,69 € 01.03. -31.05.2012 Jarmila Tomková 28.02.2012 29.02.2012 01.03.2012
4/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci Píšťalky,obrázky,magnetky a pod. 410,30 € 01.03. – 31.05.2012 Janka Schvarcbacherová 28.02.2012 29.02.2012 01.03.2012
ÚP 1/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa zákona § 52a zák.č.5/2004 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 559,20 € 01.03. – 31.08.2012 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody č.9, 034 01 Ružomberok, IČO: 37905465,           DIČ: 2021763689 28.02.2012 29.02.2012 01.03.2012
5/2012 MLD Zmluva o obstaraní veci magnetky 95,-€ 07.03.-07.06.2012 Ing. Juraj Kallo 07.03.2012 07.03.2012 08.03.2012
ÚP 2/2012 Dohoda číslo:36/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávanie absolventskej praxe   12.03. – 11.09.2012 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody č.9, 034 01 Ružomberok, IČO: 37905465,           DIČ: 2021763689 09.03.2012 09.03.2012 10.03.2012
147/2012 Nájomná zmluva prenechanie do úžívania -záhrada na Kalvárskej ul.č.8 Ružomberok 250,-€/rok 15.03.2012-14.03.2013 Gustáv Puška 15.03.2012 15.03.2012 16.03.2012
ÚP 3/2012 Dodatok č.1 k Dohode č.36/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenskej praxe absolventa školy , vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie zmena článkov a odsekov dohody   od 29.03.2012 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody č.9, 034 01 Ružomberok, IČO: 37905465,           DIČ: 2021763689 29.03.2012 29.03.2012 30.03.2012
633/2012 Zmluva o dielo stavebné práce stat.zabezp.nos. konštr.objektu hradu Likava-projekt podpor.MK SR 12151,86€ 04.04.-31.08.2012 Obnova s.r.o. Pletiarska 14,           969 01 Banská Štiavnica                   IČO: 36820652        DIČ: 2022437571 04.04.2012 10.04.2012 11.04.2012
634/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR číslo: ŽSK-LM/2012/2.4 poskytnutie dodácie zo ŠR MK SR na ochranu , obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva 3000,- € do 31.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,          IČO: 37808427,      DIČ: 2021626695 05.04.2012 12.04.2012 13.04.2012
6/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci pamätné mince 273,- € 11.04.2012 -10..07.2012 KC KARA, Ing.Svorad Knapp 11.04.2012 12.04.2012 13.04.2012
7/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci predmety zo šúpolia 844,60 € 11.04.2012 -10..07.2012 Slovenská bábika, Ing.Peter Pálka 11.04.2012 12.04.2012 13.04.2012
8/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy zvoncov 765,- € 17.04.2012 – 16.07.2012 Jozef Fričovský 17.04.2012 23.04.2012 24.04.2012
9/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy hrnčekov, misiek, tanierov 328,76 € 19.04.2012 – 18.07.2012 Gustáv Virág 19.04.2012 23.04.2012 24.04.2012
10/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 100 ks DVD “HISTÓRIA TATIER” 600,-€ 19.04.2012-18.07.2012 Štúdio J+J s.r.o., Vysoká 65,                054 01 Levoča,       IČO: 36807869 19.04.2012 23.04.2012 24.04.2012
635/12 Rámcová zmluva o spolupráci záväzok LMR poskytnúť klientom SOREA zľavu na vstupné do expozícií, SOREA zabezpečiť pre svojich klientov propagáciu podujatí LMR   01.06.2012 – 31.05.2013 SOREA, spol. s r.o. Odborárske nám.č.3,  815 70 Bratislava IČO:31339204 DIČ:2020389899 20.04.2012 23.04.2012 24.04.2012
636/12 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR pod číslom      MK-ZI/2012/1.1 poskytnutie dotácie zo ŠR MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva 4200,- € do 31.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,          IČO: 37808427,      DIČ: 2021626695 23.04.2012 24.04.2012 25.04.2012
11/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 252,45 € 24.04.2012 – 23.07.2012 Zdeněk Wolf 24.04.2012 24.04.2012 25.04.2012
12/2012 MLD Zmluva o        obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 457,25 € 25.04.2012 – 24.07.2012 Janka Schvarcbacherová 25.04.2012 26.04.2012 27.04.2012
637/12 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR pod číslom      MK-ZI/2012/2.2 poskytnutie dotácie zo ŠR MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva 13000,- € do 31.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,          IČO: 37808427,      DIČ: 2021626695 30.04.2012 02.05.2012 03.05.2012
13/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 419,00 € 02.05.2012 – 01.08.2012 Tatiana Bandúrová 02.05.2012 03.05.2012 04.05.2012
14/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 90,- € 09.05.2012 – 08.08.2012 Viera Kauzová 09.05.2012 10.05.2012 11.05.2012
15/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 80,- € 09.05.2012 – 08.08.2012 Štefan Kuchta 09.05.2012 10.05.2012 11.05.2012
16/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 111,- € 09.05.2012 – 08.08.2012 Janka Schvarcbacherová 09.05.2012 10.05.2012 11.05.2012
17/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 54,- € 09.05.2012 – 08.08.2012 Jana Žiaranová 09.05.2012 10.05.2012 11.05.2012
18/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 140,- € 10.05.2012 – 09.08.2012 Ondrej Vojt 10.05.2012 10.05.2012 11.05.2012
19/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 25,02 € 10.05.2012 – 09.08.2012 Milan Kočtuch 10.05.2012 10.05.2012 11.05.2012
148/12 Nájomná zmluva Dočasné ubytovanie v staveništnom zariadení MLD Pribylina z dôvodu vykonáv.strážnej služby 600,- €/rok 01.06.2012-31.05.2013 Jana Goliášová 10.05.2012 10.05.2012 11.05.2012
149/12 Nájomná zmluva prenechanie do úžívania -garáž vo dvore Lipt.múzea, ul.Partizánska 153, Lipt. Hrádok 26,- €/mesačne 01.06.2012 – 31.05.2013 Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Obč.združenie, Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO : 36140643, DIĎ: 2021402108 10.05.2012 11.05.2012 12.05.2012
638/12 Zmluva o poskytnutí dotácie  ŽSK z rozpočtu MK SR pod číslom MK-ZI/2012/2.3 poskytnutie dotácie zo ŠR MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva 14300,- € do 31.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,          IČO: 37808427,      DIČ: 2021626695 14.05.2012 15.05.2012 16.05.2012
639/12 Dohoda o vykonanávaní kontroly elektrických zariadení v objektoch LMR kontrola elektrických zariadení vo všetkých objektoch LMR v zmysle vahlášky č.605/2007 servisné práce = 8,- € bez DPH za 1 hodinu,            revízie náradia = 4,50 € bez DPH za 1 ks nie je časovo obmedzená ŠTIG, s.r.o., Palučanská 613/65, 031 01 Liptov. Mikuláš IČO: 46504702,         IČ DPH: SK2023421719 14.05.2012 15.05.2012 16.05.2012
150/12 Nájomná zmluva prenechanie do užívania časť nádvoria budovy ČO v Lipt.Mikuláši o výmere 30m2 na parkovanie vozidiel 840,- € ročne 15.05.2012 – 14.05.2013 DUCHO, s.r.o., Mostová 22, 034 01 Ružomberok, IČO:36393738, DIČ:2020124876 14.05.2012 15.05.2012 16.05.2012
20/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 298,08 € 15.05.2012 – 14.08.2012 Alexander Lazovský 15.05.2012 15.05.2012 16.05.2012
21/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 595,- € 16.05.2012 – 15.08.2012 Občianske združenie Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok 16.05.2012 16.05.2012 17.05.2012
640/12 Zmluva o dielo reštaurátorské práce na reštaurovaní olejomaľby portrétu J.B.Illésházyho 3725,- € 17.05.2012 – 30.11.2012 Mária Ďuricová, akad.mal. Jungmannova 6,       851 01 Bratislava DIČ:1025143966 17.05.2012 17.05.2012 18.05.2012
22/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci kniha Kuchyňa starých materí 138,- € 22.05.2012 – 21.08.2012 Občianske združenie Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok 22.05.2012 22.05.2012 23.05.2012
23/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 95,- € 22.05.2012 – 21.08.2012 Zita Mariášová 22.05.2012 22.05.2012 23.05.2012
641/12 Zmluva o dielo inzertná plocha 61x30mm v mape 60,- € IV.štvrťrok 2012 GARP Slovakia, s.r.o. Českolovenských parašutistov 19        831 03 Bratislava 29.05.2012 30.05.2012 31.05.2012
151/12 Zmluva o nájme prenechanie do nájmu nebytových priestorov v NKP Veža kostola Liptovská Mara o výmere 25m2 1600,-  € 01.06.2012 – 30.09.2012 Blažej Janovec Murgašova 11,          034 01 Ružomberok IČO: 37577492       DIČ: 1044826453 29.05.2012 30.05.2012 31.05.2012
642/12 Zmluva o ododvzdaní a prevzatí 110 l kuka nádob do užívania bezplatné odovzdanie 110 l  kuka nádob do užívania a prevzatie   podľa dĺžky životnosi – 10 rokov Technické služby mesta Liptovský Hrádok, SNP 305,     033 80 Liptov. Hrádok IČO:00183652, IČDPH:SK2020428696 29.05.2012 30.05.2012 31.05.2012
643/12 Zmluva o zebezpečení diela zebazpečenie vytvorenia webovej stránky 1490,- € do 12.06.2012 Ing. Daniel Ryšan – DARKOM,      Belanská 550/7,       033 01 Liptov.Hrádok   IČO:45974373, DIČ:1071806516 30.05.2012 30.05.2012 31.05.2012
644/12 Rámcová zmluva o spolupráci záväzok LMR poskytnúť hosťom KRÚ MV SR BYSTRÁ zľavu 20% na vstupné do expozícií, KRÚ MV SR Bystrá zabezpečiť pre svojich hostí propagáciu podujatí LMR   doba neurčitá Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Jánska dolina 2127, 032 03 Liptovský Ján, IČO:00735540,          IČDPH:SK2021783368 01.06.2012 01.06.2012 02.06.2012
D5/2012 Zmluva o poskytnutí grantu poskytnutie grantu  Nadáciou VÚB na projekt “Ďalej sprístupňujeme poklady nášho mesta” 6000,- € 01.06.2012 – 30.10.2012 Nadácia VÚB,   Mlynské nivy 1,           829 90 Bratislava, IČO:30856043 04.06.2012 04.06.2012 05.06.2012
645/12 Rámcová zmluva o spolupráci záväzok LMR poskytnúť hosťom OZ CR Lipt.Trnovec zľavu 20% na vstupné do expozícií, OZ CR Lipt.Trnovec zabezpečiť pre svojich hostí propagáciu podujatí LMR   doba neurčitá Občianske  združenie cestovného ruchu Liptovský Trnovec    031 01 Liptovský Trnovec č.160, IČO:37907913 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
D6/2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš poskytnutie finančných prostriedkov na workshopy pre žiakov a študentov škôl v Liptovskom Mikuláši 400,- € do 31.10.2012 Mesto Liptovský Mikuláš,      IČO:315524, DIČ:2021031111 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
D7/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR číslo : ŽSK-LMRK/2012/8.2 poskytnutie dotácie zo ŠR MK SR na vyzbierané kultúrne poukazy poskytnuté žiakom základných a stredných škôl   do 18.11.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,          IČO: 37808427,      DIČ: 2021626695 04.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
24/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 98,- € 04.06.2012 – 03.09.2012 Lenka Jankuliaková 04.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
25/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 157,50 € 05.06.2012 – 04.09.2012 Gustáv Virág 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
26/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 182,20 € 05.06.2012 – 04.09.2012 Ján Pečuk 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
27/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 180 ks pamätná minca MLD 198,- € 05.06.2012 – 04.09.2012 KC KARA, Ing.Svorad Knapp 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
28/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 72,- € 05.06.2012 – 04.09.2012 Ladislav Stromko 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
29/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 256,90 € 05.06.2012 – 04.09.2012 Janka Schvarcbacherová 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
30/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 169,- € 05.06.2012 – 04.09.2012 Ján Muráň 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
31/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 621,23 € 05.06.2012 – 04.09.2012 Dominik Vojtek 05.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
646/12 Rámcová zmluva o spolupráci záväzok LMR poskytnúť hosťom penzionu zľavu 20% na vstupné, Penzión zabezpečit propagáciu podujatí LMR   doba neurčitá PENZION LARION   032 33 Kráľova Lehota 266, IČO:36420298, DIČ:2021840051 06.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
647/12 Zmluva o dielo reštaurátorské práce pre projekt Reštaurovanie dobových podlahových hodín zo zbierok LMR v Ružomberku 1595,- € do 30.11.2012 Tibor Kováč, Kamenie 198, 03301 Podtureň, DIČ:1021632601 01.06.2012 06.06.2012 07.06.2012
D8/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie  ŽSK z rozpočtu MK SR pod číslom MK-ZI-1/2012/1.1 poskytnutie dotácie zo ŠR MK SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva 26000,- € do 19.10.2012-pri skončení projektu v 1.-3.Q.2012, do 04.01.2013-pri skončení projektu v 4.Q.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695 14.06.2012 15.06.2012 16.06.2012
32/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 152,- € 19.06.2012 – 18.09.2012 Zita Mariášová 19.06.2016 20.06.2012 21.06.2012
33/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 260,- € 19.06.2012 – 18.09.2012 Ing. Juraj Kallo 19.06.2012 20.06.2012 21.06.2012
648/12 Kúpna zmluva prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy-mobiliár v rámci projektu “Čipkárska cesta v prihraničnom regióne” 13980,- € do 31.08.2012 Ing. Blecha Jozef, Budatínska 41, 85106 Bratislava, IČO:11665114, DIČ:1020211467 25.06.2012 26.06.2012 27.06.2012
649/12 Zmluva o dielo kompletná výmena strešnej šindľovej krytiny na objekte-správa v MLD Pribylina 8500,- € 01.08.2012 – 30.11.2012 Ing. Milan PROFANT, Čierny Váh 26, Východná, 03233 Kráľova Lehota, IČO:40980464, IČ DPH:SK1021624890 26.06,2012 27.06.2012 27.06.2012
34/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 152,- € 27.06.2012 – 26.09.2012 Produkčná dielňa AVE, Ľubomír Lehotský 27.06.2012 27.06.2012 28.06.2012
650/12 Zmluva o zverení hmuteľného majetku do správy zverenie hnuteľného majetku ŽSK-archeologické nálezy z výskumov v Ludrovej do správy LMR bezodplatne od 29.06.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 04.06.2012 02.07.2012 03.07.2012
D9/2012 Zmluva o poskytnurí daru na účely realizácie projektu finančný príspevok na realizáciu projektu “Múzeum deťom – starodávne detské hry v múzeu v prírode.” 1400,- € 14.06.2012 – 30.11.2012 Nadácia Orange, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO:42129559 14.06.2012 02.07.2012 03.07.07.2012
152/12 Nájomná zmluva prenechanie do užívania garáž na ulici Textilná č.6279 v Ružomberku o výmere 20 m2 318,- € ročne 01.07.2012 – 30.06.2013 Marta Přibylová 30.06.2012 02.07.2012 03.07.2012
153/12 Nájomná zmluva prenechanie do užívania garáž v spoločnom dvore  s NM v Liptovskom Hrádku 26,- € mesačne 01.07.2012 – 30.06.2012 Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Obč.združenie, Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:36140643, DIČ:2021402108 30.06.2012 02.07.2012 03.07.2012
35/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci handrové hračky 139,- € 09.07.2012 – 08.10.2012 APZ Liptovský Hrádok, n.o., Hradná 528/13, 033 01 Lipt.Hrádok, IČO:42168350 09.07.2012 10.07.2012 11.07.2012
651/12 Zmluva o dielo reštaurovanie nástenných malieb v interiéri histor.budovy Soľného úradu – sídla NM v Lipt. Hrádku 6000,- € 01.07.2012 – 19.10.2012 Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava, IČO:31755194, DIČ:2021491560 29.06.2012 10.07.2012 11.07.2012
36/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 150 ks Brožúra MLD 285,- € 16.07.2012 – 15.10.2012 Občianske združenie Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok 16.07.2012 17.07.2012 18.07.2012
37/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 76,- € 16.07.2012 – 15.10.2012 Zita Mariášová 16.07.2012 17.07.2012 18.07.2012
38/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 121,80 € 16.07.2012 – 15.10.2012 Janka Schvarcbacherová 16.07.2012 17.07.2012 18.07.2012
39/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 608,50 € 23.07.2012-22.10.2012 Občianske združenie Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok 23.07.2012 24.07.2012 25.07.2012
40/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 169,- € 30.07.2012-29.10.2012 Gustáv Virág 30.07.2012 31.07.2012 01.08.2012
41/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 6 ks črpák koník 36,- € 30.07.2012-29.10.2012 Ján Muráň 30.07.2012 31.07.2012 01.08.2012
42/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci 20 ks kniha Slovenská paličkovaná čipka 200,- € 01.08.2012-31.10.2012 Ing. Silver Zuskin 01.08.2012 02.08.2012 03.08.2012
652/12 Rámcová zmluva o spolupráci záväzok LMR poskytnúť hosťom  “Privat Prima” 20% zľavu na vstupné, “Privat Prima” zabezpečiť propagáciu podujatí LMR   doba neurčitá Privat Prima, Kamenie 198, 03301 Podtúreň, IČO:45353760, DIČ:1021654744 31.07.2012 14.08.2012 15.08.2012
653/12 Dohoda o spolupráci spolupráca pri organizovaní dobrovoľ.prác skautov 12.8.-14.8. 2012 a 16.8.2012 v Archeoskanzene Havránok a v MLD Pribylina   do 17.08.2012 Slovenský sauting o.z., Pri bielom kríži 34, 83102 Bratislava, IČO:00598721 03.08.2012 14.08.2012 15.08.2012
654/12 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu osobitné dojednanie k mluve č.6300139208 pre NM L.Hrádok a ČO L.Mikuláš SOPo znížená o 0,0041€/kWh 01.08.2012-31.07.2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:35815256, DIČ:2020259802 06.08.2012 14.08.2012 15.08.2012
D10/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR č. MK-ZI/2012/7.6 poskytnutie dotácie zo ŠR MK SR pre projekt Posolstvo a odkaz Cyrila a Metoda a ich pôsobenie v regióne Liptov 3000 € do 31.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695 13.08.2012 14.08.2012 15.08.2012
655/12 Zmluva o dielo sanačné práce na odstránení havarijného stavu severnej steny kostola z Liptovskej Mary v MLD Pribylina 5.427,14 € 17.08.2012 – 31.10.2012 TOKYS Ľudevít Tokarčík, Malé Kršteňany 28, 95803 Partizánske 3, IČO:14096358, DIČ:SK1020435350 14.08.2012 15.08.2012 16.08.2012
656/12 Zmluva o spolupráci stanovenie podmienok a vzájomnej spolupráce na údržbe a prezentácii statickej expozície PLŽ v MLD v Pribyline   12.07.2012 – 31.12.2013 Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici,              Fraňa Kráľa 494, 03301 Lipt.Hrádok, IČO:37806378 12.07.2012 21.08.2012 22.08.2012
154/12 Zmnluva o prenájme nebytových priestorov prenechania do užívania nebytových priestorov v objekte budovy Roľnícky dom Vlkolínec 1 € ročne 15.08.2012 – 31.12.2012 Mesto Ružomberok, Námestie A.Hlinku 1, 03401 Ružomberok, IČO:315737, DIČ:2021339265 06.08.2012 21.08.2012 22.08.2012
43/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 617,15 € 20.08.2012 – 19.11.2012 Občianske združenie Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok 20.08.2012 21.08.2012 22.08.2012
44/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 584,50 € 20.08.2012 – 19.11.2012 Ing. Svorad Knapp 20.08.2012 21.08.2012 22.08.2012
45/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 231,25 € 20.08.2012 – 19.11.2012 Janka Schvarcbacherová 20.08.2012 21.08.2012 22.08.2012
46/2012 MLD Zmluva o obstaraní predaja veci rôzne druhy suvenírov 110,50 € 20.08.2012 – 19.11.2012 Gustáv Virág 20.08.2012 21.08.2012 22.08.2012
657/12 Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky dohoda a vybudovaní jednej vodovodnej prípojky     Občianske združenie Spoločnosť priateľov MLD, Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok 09.07.2012 30.08.2012 31.08.2012
658/12 Zmluva o vzájomnej spolupráci poskytnutie vyhradených priestotov v MLD Pribylina dňa 5.9.2012 pre podujatie “Kulinársky deň 2012” 822,34 € 05.09.2012 od 8.30 do 17.00 hod M KREO, s.r.o., Kuzmányho 8, 01001 Žilina, IČO43979033, DIČ:2022543589 22.08.2012 30.08.2012 31.08.2012
659/12 Zmluva o dielo oprava alebo výmena strešnej krytiny a ošetrenie  drevených konštrukcií proti hubám – archeoskanzen Havránok 11598,60 € 01.09.2012 – 31.10.2012 Ladislav Novák, Nová Vieska 227, 94341 Nová Vieska, IČO:43015077, DIČ:SK1040095232 28.08.2012 30.08.2012 31.08.2012
155/12 Nájomná zmluva prenechanie do užívania časť priestorov na nádvorí hradu Likava za účelom nakrúcania dokumentu “Strach a napätie” bezplatne 25.08.2012 – 26.08.2012 Hitchhiker Films, s.r.o., Kollárovo nám. 19, 81106 Bratislava, IČO:35865148, IČ DPH:SK2020264730 24.08.2012 12.09.2012 13.09.2012
660/12 Dodatok č.1 k zmluve č.643/12 zmena webhostingu na vlastný webhosting Justhost od 03.09.2012   od 03.09.2012 Ing. Daniel Ryšan – DARKOM,      Belanská 550/7,       033 01 Liptov.Hrádok   IČO:45974373, DIČ:1071806516 11.09.2012 12.09.2012 13.09.2012
D11/2012 Oznámenie o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta poskytnutie finančných prostriedkov na nákup zbierkových predmetov pre NM v Lipt. Hrádku pre expozíciu úradu komorského prefekta Likavsko-hrádockého panstva 1000,- € do 31.10.2012 Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok 21.08.2012 13.09.2012 14.09.2012
ÚP 4/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa zákona § 52a zák.č.5/2004 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1677,60 € 01.06.2012 – 30.11.2012 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody č.9, 034 01 Ružomberok, IČO: 37905465,           DIČ: 2021763689 21.05.2012 13.09.2012 14.09.2012
ÚP 5/2012 Dohoda č.59/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačom o zamestnanie Úprava práva povinností zamestnávateľa a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, Hodžova 30, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO:37905538, DIČ:2021763931 30.05.2012 14.09.2012 15.09.2012
ÚP 6/2012 Dohoda č.22/§52a/2012/NP V-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa zákona § 52a zák.č.5/2004 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 559,20 € 16.09.2012 – 28.02.2013 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody č.9, 034 01 Ružomberok, IČO:37905465, DIČ:2021763689 28.08.2012 14.09.2012 15.09.2012
661/12 Zmluva o dielo vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Vypracovanie projektu na realizáciu stavby hrad Likava – NKP 316/1-28 4440,- € do 30.11.2012 RNDr. Ján Vlčko, CSc.-G.E.O,   Rovniakova 6,      85102 Bratislava, IČO:17371449, DIČ:1025362437 23.08.2012 14.09.2012 15.09.2012
662/12 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2012 LMR požičiava 1 ks-podmaľba na skle:Symboly Kristovho umučenia za účelom výstavy “Krv” v SNG Bratislava   03.09.2012 – 26.04.2013 Slovenská národná galéria, Riečna 1, 81513 Bratislava, IČO:164712,DIČ:2020829943 21.08.2012 19.09.2012 20.09.2012
663/12 Zmluva o vzájomnej spolupráci poskytnutie služieb v areáli MLD v Pribyline pre uskutočnenie podujatia spoločnosti PromoLand 22.09.2012 3024,- € 22.09.2012 v čase       od 9.00 do 18.00 hod. PromoLand, s.r.o.,Sládkovičova 2, 81106 Bratislava 1, IČO:35851988, DIČ:2020239617 17.09.2012 19.09.2012 20.09.2012
664/12 Zmluva o dielo vykonávanie kuričských prác v plynovej kotolni budovy Čierny orol v Liptovskom Mikuláši 130,-€ mesačne 01.102012 – 15.05.2013 Dušan Mrázik, Tranovského 3, 03101 Liptovský Mikuláš DIČ:1044341892 27.09.2012 27.09.2012 28.09.2012
665/12 Zmluva o dielo dodávka a montáž kamerového systému vrátane dopravy a zaškolenia obsluvy vo vybraných expozičných priestoroch v hlav.budove Lipt.múzea v Ružomberku 4413,00 € s DPH 01.10.2012 – 30.11.2012 E2S,  s.r.o.,   Kamenná 600/43, 01324 Strečno, IČO:45605262, IČDPH:2023068223 28.09.2012 28.09.2012 29.09.2012
666/12 Komisionárska zmluva záväzok komisionára, že vo vlastnom mene zariadi pre kominenta na jeho účet predaj knihy s názvom: Stredoveká kuchárka predajná cena za 1 kus knihy 3,00 € vrátane DPH doba neurčitá Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 02.10.2012 02.10.2012 03.10.2012
667/12 Komisionárska zmluva záväzok komisionára, že vo vlastnom mene zariadi pre kominenta na jeho účet predaj skladačky s názvom: Gotické fresky v kostole Všechsvätých v Ludrovej predajná cena za 1 kus skladačky je vo výške 1,00  € vrátane DPH doba neurčitá Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626696 02.10.2012 02.10.2012 03.10.2012
156/12 Nájomná zmluva prenechanie nájomcovi do užívania časť nádvoria budovy Čieneho orla v L.Mikuláši o výmere 9 m2 celkom 187,5 € 03.10.2012 – 14.05.2013 VSM s.r.o.,   Garbiarska 2315/24, 03101 Lipt. Mikuláš IČO:36799645, DIČ:2022402998, 03.10.2012 08.10.2012 09.10.2012
668/12 Rámcová zmluva o spolupráci záväzok LMR poskytnúť priestor na prezentáciu produktov BMC 8.10.2012, BMC ako nefin.náhradu poskytnúť produkty v cene 200,- €   08.10.2012 BMC Brno s.r.o., Holzova 39, 62800 Brno, IČO:25588044, DIČ:CZ25588044 8.10.2012 12.10.2012 13.10.2012
669/12 Rámcová zmluva o spolupráci záväzok LMR poskytnúť priestor na prezentáciu produktov Color Company 8.10.2012, Color Company ako nefin.náhradu poskytnúť produkty v cene 350,- €   08.10.2012 Color Company s.r.o., Štúrova 1504, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO:36307262, IČ DPH:SK2020115020 08.10.2012 12.10.2012 13.10.2012
670/12 Dodatok č.2 k zmluve o zabezpeční diela č.643/12 + Protokol o odovzdaní a prevzatí diela zníženie ceny za obstaranie web stránok z dôvodu nesplnenia požiadavky LMR: pre formálne nedostatky niektorých prvkov stránky zníženie ceny o 154,47 €   Ing. Daniel Ryšan – DARKOM,      Belanská 550/7,       033 01 Liptov.Hrádok   IČO:45974373, DIČ:1071806516 15.10.2012 16.10.2012 17.10.2012
671/12 Zmluva o dielo výmena strešnej krytiny nad južnou časťou lode a vstupnou časťou kostola Všetkých Svätých Ludrová o celkovej rozlohe 250 m2 17 271,00 € s DPH 24.10.2012 – 15.12.2012 Jaroslav Koniar, Riečky 1029, 02322 Klokočov, IČO:37588036, IČDPH:SK1045091102 24.20.2012 29.10.2012 30.10.2012
672/12 Komisionárska zmluva záväzok komisionára, že vo vlastnom mene zariadi pre kominenta na jeho účet predaj tašiek s názvom Textilná taška s výšivkou (kraj templárov),+ Textilná skladacia taška predajná cena-taška s výšivkou-1 ks=3,30 €, predajná cena-skladacia taška-1 ks=3,50 € do 20.12.2012 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427, DIČ:2021626695 29.10.2012 29.10.2012 30.10.2012
673/12 Zmluva odber elektrickej energie a pitnej vody z budovy NM v Lipt.Hrádku pre občianske združenie Spoločnosť priateľov MLD 33,00 € 29.06.2012 – 30.09.2012 Spoločnosť prateľov MLD, Partizánska 1606, 03301 Liptovský Hrádok, IČO:36140643, DIČ:2021402108 18.10.2012 31.10.2012 01.11.2012
674/12 Dodatok č. 1 k zmluve odielo č.655/12 Posun termínu ukončenia opravy severnej steny kostola v MLD Pribylina   do 15.05.2013 TOKYS Ľudevít Tokarčík, Malé Kršteňany 28, 95803 Partizánske 3, IČO:14096358, DIČ:SK1020435350 31.10.2012 31.10.2012 1.11.2012
675/12 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.651/12 Zmena termínu ukončenia prác na reštauarovaní nástenných malieb budovy Soľného úradu v NM v L.Hrádku   do 30.11.2012 Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava, IČO:31755194, DIČ:2021491560 18.10.2012 12.11.2012 13.11.2012
676/12 Dohoda o urovnaní vysporiadanie sporných otázok, medzi účastníkmi o užívaní a vykurovaní priestorov na prízemí  nebytovej budovy súp.č.3903 v L.Mikuláši o výmere 108 m2 4201,01 € uhradí LMR 30.11.2012 DUB, s.r.o., Belopotockého 2, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36380016 12.11.2012 19.11.2012 20.11.2012
677/12 Zmluva o výkone činností pracovnej zdravotnej služby zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby v prevádzke Národopisného múzea pre schválené rizikové pracovisko zdravotná služba-10,00 € bez DPH/hod., náklady na cestovné-0,33 € bez DPH/1 km, odborné školenie-19,00 € bez DPH/1osoba, zdrav.prehliadky-20,00 €/1 prehliadka 1 rok GAJOS, s.r.o., M.Pišúta 4022,    03101 Liptovský Mikuláš, IČO:36376981, IČDPH:SK2020126152 15.11.2012 30.11.2012 01.12.2012
678/12 Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.SK záväzok aktualizovať podstránky múzea a jeho expozícií-kontaktné údaje, otváracie hodiny a kalendárium výstav a podujatí 100,00 € bez DPH za kalendárny rok doba neurčitá DECUS, s.r.o., Baničova 17,       01015 Žilina, IČO:31604447, DIČ:2020446054, IČDPH:SK2020446054 12.12.2012 17.12.2012 18.12.2012
679/12 Zmluva o poskytnutí služieb služby súvisiace s realizáciou projektu spolupráce s názvom “Gastronomické vizitky Liptova a Spiša dňa 29.12.2012 v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 700,00 € 17.12.2012 – 30.12.2012 Miestna akčná skupina Horný Liptov , Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok, IČI:42063507, DIČ:2022603748 10.12.2012 20.12.2012 21.12.2012
680/12 Dodatok č.2/2012 k Dohode č.14/§56/2011 NP-2/A zo dňa 27.07.2011 o poskytnutí príspevku na zriadenie chráneného pracoviska  zmena uchádzača o  voľné pracovné miesto,zmena platných podmienok-čl. II bod 9, čl. II bod 5, čl. II bod 12.2   do 30.11.2013 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 30, 03180 Liptovský Mikuláš, IČO:37905538, DIČ:2021763931 20.12.2012 20.12.2012 21.12.2012
157/12 Zmluva o prenájme nebytových priestorov prenechanie do užívania nebytové priestory v objekte budovy Roľnícky dom Vlkolínec o celkovej rozlohe 43 m2 1 € ročne 01.01.2013 – 28.02.2013 Mesto Ružomberok, Námestie A.Hlinku 1, 03401 Ružomberok, IČO:315737, DIČ:2021339265 20.12.2012 02.01.2013 03.01.2013
D12/2012 Darovacia zmluva poskytnutie kovovej pece na tuhé palivo na vykurovanie expozície ovčiarstva 1178,- €   Kominárstvo Ružomberok s.r.o., Na Kopanici 1435/37, 02601 Dolný Kubín, IČO:36416762, DIČ:2021785128, IČDPPH:SK2021785128 12.12.2012 31.12.2012 01.01.2013

02.05.2012-Z-ŽSK-Zmluva o poskytnutí dotácie-D3-2012-1

04.06.2012-Z-Nadácia VUB-Zmluva o poskytnutí grantu-D5-2012

04.07.2012-Z-Nadácia Orange-Zmluva o poskytnutí daru-D9-12

06.06.2012-Z-Mesto L.Mikuláš-Zmluva o poskytnutí fin.prostr.-D6-2012

06.06.2012-Z-ŽSK-Zmluva o poskytnutí dotácie-D7-12

12.04.2012-Z-ŽSK-Zmluva o poskytnutí dotácie-D1-2012

12.11.2012-Z-DUB-s.r.o.-Dohoda-o-urovnaní-676-12

12.12.2012-Z-Kominarstvo-Darovacia-zmluva-D12-2012

13.08.2012-Z-ŽSK-Zmluva o poskytnutí dotácie-D10-2012

15.05.2012-Z-ŽSK-Zmluva o poskytnutí dotácie-D4-2012

15.06.2012-Z-ŽSK-Zmluva o poskytnutí dotácie-D8-12

24.04.2012-Z-ŽSK-Zmluva o poskytnutí dotácie-D2-2012