Verejné obstarávanie

Liptovské  múzeum v Ružomberku
Nám.Š.N.Hýroša 10
034 50 Ružomberok

Zoznam zákaziek za I. štvrťrok 2015 podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Smernicu č. 101/2012 o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky Druh zákazky T, S, SP Hodnota v EUR s DPH Uchádzač názov, sídlo, IČO
Vitríny pre expozíciu papiera Tovar 4315,20 Eur ROSS s.r.o., Hollého 205/52, 015 01 Rajec, IČO : 31560385
Vertikálne žalúzie – komplet do interiéru  múzea Tovar 2451,80  Eur Stínení na míru s.r.o., Francouzská 15, Brno, IČO: 031 25 165
Informačné a komunikačné technológie Tovar 3450,00 EUR Michal Praženica – SmartDirect, Dončova 1449/17, 034 01 Ružomberok, IČO: 47100907

 

Zoznam zákaziek za II. štvrťrok 2015 podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Smernicu č. 101/2012 o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky Druh zákazky T, S, SP Hodnota v EUR s DPH Uchádzač názov, sídlo, IČO
Prenájom priestorov zvonička v MLD Pribylina S 1632,00 Miroslav Ilavský, Na Pastierskych 171, 03261 Važec, IČO:40000397
oprava časti jestvujúceho oplotenia v MLD Pribylina SP 1320,00 GPP INDUSTRIE, s.r.o., Kragujevská 398,01001 Žilina, IČO:44562977
Prenájom priestorov veže kostola L. Mara-Havránok S 1700,00 Arcade group,s.r.o., Murgašova 11, 034 01 Ružomberok, IČO:47071125
4 ks počítače H30-50 T 1061,00 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava, IČO:35950226
18 ks bilboardov T 2400,00 PTA spol.s.r.o, Palarikova 31, 811 04 Bratislava, IČO: 31560385
oprava poškodenej EPS S 1064,96 DELTECH,a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:30225582

 

Zoznam zákaziek za I. štvrťrok 2016 podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Smernicu č. 101/2012 o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky Druh zákazky T, S, SP Hodnota v EUR s DPH Uchádzač názov, sídlo, IČO
Elektronické stravovacie poukážky S 15289,50 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava, IČO:47079690
záloha za odber plynu L. Hrádok,
ČO LM za 1/2016
S 1692,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256
záloha za plyn za 2/2016 NM L. Hrádok,
ČO L. Mikuláš
S 1662,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256
strážna služba MLD za 1/2016 S 1334,74 BB Security, s.r.o., Nad Laborcom 2, 07101 Michalovce,
IČO:4723765,
dodávka tepla za 1/2016 S 5021,10 CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok,
IČO:36820300
Elektronické stravovacie poukážky S 2621,50 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava, IČO:47079690
záloha za odber plynu L. Hrádok ČO LM za 1/2016 S 1606,00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO:35815256
strážna služba MLD za 2/2016 S 1248,62 BB Security, s.r.o., Nad Laborcom 2, 07101 Michalovce,
IČO:4723765,
dodávka tepla za 2/2016 S 3727,44 CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1, 03401 Ružomberok,
IČO:36820300