Kontakt (podľa organizačnej schémy v platnom znení)

Liptovské múzeum v Ružomberku

Námestie Š. N. Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Slovenská republika

Meno a priezviskoPracovná pozíciaTelefónne čísloE-mailová adresa

Kontakty na pracoviská Liptovského múzea v Ružomberku
 Pracovisko  Adresa Telefónne číslo E-mailová adresa
 Liptovské múzeum  v Ružomberku  Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50  Ružomberok +421 44 432 24 68
+421 44 430 35 33
+421 907 847 232
sekretariat@liptovskemuzeum.sk
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš Ul. 1. Mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš +421 44 551 47 85
+421 917 883 686
ciernyorol@liptovskemuzeum.sk
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok +421 44 522 24 85 narodopisnemuzeum@liptovskemuzeum.sk
Múzeum liptovskej dediny Pribylina 032 42 Pribylina +421 44 529 31 63
+421 918 680 297
skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk
       
Kontakty na zamestnancov jednotlivých pracovísk
Ružomberok      
Meno a priezvisko Pracovná pozícia Telefónne číslo E-mailová adresa
PhDr. Martin Krupa Riaditeľ +421 44 432 24 68 riaditel@liptovskemuzeum.sk
Viktória Čavrnochová Ekonóm, vedúci +421 44 432 24 68 liptmuzrbk@vuczilina.sk
Mgr.Romana Makuková Mzdy a personalistika +421 44 432 24 68 referentlmr@vuczilina.sk
Martina Vilčeková Sekretárka, KVČ +421 44 432 24 68 sekretariat@liptovskemuzeum.sk
       
Katarína Šuhaiová Kancelársky a manipulačný zamestnanec +421 44 432 24 68 katarinasuhaiova@liptovskemuzeum.sk
Ľubica Drusková Účtovníčka +421 44 432 24 68 pokladna@liptovskemuzeum.sk
PhDr. Karol Dzuriak Kurátor – historik, vedúci +421 44 432 24 68 karol.dzuriak@liptovskemuzeum.sk
Mgr. Jana Viktorová Kurátor – historik +421 44 432 24 68 jana.viktorova@liptovskemuzeum.sk
Mgr. Simona Sliacka Kurátor – archeológ +421 44 432 24 68 simona.sliacka@liptovskemuzeum.sk
Mgr. Viera Kunová Kurátor – historik +421 44 432 24 68 viera.kunova@liptovskemuzeum.sk
Mgr. Jana Saganová Knihovník +421 44 432 24 68 kniznica@liptovskemuzeum.sk
Mgr. Ľubica Drusková KVČ, prezentačná a expozičná činnosť +421 44 432 24 68 kultura.lmr@gmail.com
Mariana Murčeková Dokumentátor a fotoarchív +421 44 432 24 68 mariana.murcekova@liptovskemuzeum.sk
Mgr. Beáta Vrlíková Výtvarník, reštaurátor +421 44 432 24 68  
Filip Kuniak Digitalizácia, správca PC siete +421 905 931 345 it@liptovskemuzeum.sk
Magdaléna Paceková Predaj vstupeniek a suvenírov, sprievodca +421 44 432 24 68  
Mgr. Tomáš Pastucha Správca kostol Ludrová, lektor +421 917 120 693  
Pavol Lofaj Správca hrad Likava, konzervátor +421 917 120 694 pavol.lofaj@liptovskemuzeum.sk
František Štolc Pomocný konzervátor +421 44 432 24 68  
Jana Gajdošová Upratovačka +421 44 432 24 68  
Radoslav Štolc Údržbár, Konzervátor    
Liptovský Mikuláš      
Meno a priezvisko Pracovná pozícia Telefónne číslo E-mailová adresa
Ing. Pavol Hriadel Kurátor – prírodné vedy +421 44 551 47 85 pavol.hriadel@liptovskemuzeum.sk
Anna Beťková KVČ, administratívny pracovník +421 44 551 47 85
+421 917 883 686
ciernyorol@liptovskemuzeum.sk
KVČ, lektor +421 44 551 47 85  
Zdenko Bubniak Správca Havránok, lektor +421 905 790 218 havranok@liptovskemuzeum.sk
       
Liptovský Hrádok      
Meno a priezvisko Pracovná pozícia Telefónne číslo E-mailová adresa
Ing. Nadežda Somorová Projektový manažér +421 44 522 24 85
+421 918 680 212
projekty@liptovskemuzeum.sk
Anna Kolkusová Dokumentátor, KVČ, vedúci +421 44 522 24 85
+421 905 432 571
program@liptovskemuzeum.sk
Ľubica Rybárska Kurátor – etnograf +421 44 522 24 85 rybarska@liptovskemuzeum.sk
Bc. Andrea Macková Dokumentátor, kustód, starostlivosť o ZF +421 44 522 24 85 andrea.mackova@liptovskemuzeum.sk
Anna Masárová KVČ +421 44 522 24 85 anna.masarova@liptovskemuzeum.sk
Anna Tekeľová Lektor, pokladník +421 44 522 24 85 anna.tekelova@liptovskemuzeum.sk
Jiří Přibyl Odborný konzervátor, správca, vedúci +421 44 522 24 85
+421 905 943 971
 
  Programový, marketingový a PR manažér +421 44 522 24 85   
Mgr. Simona Jaššová Etnológ, KVČ  +421 44 522 24 85   simonajassova@liptovskemuzeum.sk 
Anna Krúpová Upratovačka    
Ján Žiak Uvádzač zriadenec VKZ  +421 44 522 24 85   
Vladimír Ševčovič Starostlivosť o ZF, Zhot.replík ZP    
Pribylina      
Zdena Račková Vedúci pokladník, KVČ +421 44 529 31 63
+421 918 680 297
skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk
Mgr. Viera Harichová Lektor +421 44 529 31 63
+421 918 680 297
skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk
Dušan Vrabec Správca fondu PLŽ +421 44 529 31 63
+421 907 733 111
 
Údržbár MLD, denný strážnik +421 44 529 31 63  
Jana Goliášová Chovateľ MLD, denný strážnik +421 44 529 31 63  
Anna Balážová Upratovačka MLD +421 44 529 31 63  
Andrea Rohrböcková Lektor, predaj suvenírov +421 44 529 31 63  
Božena Odrejková Pokladník KVČ +421 44 529 31 63  
  Lektor, KVČ +421 44 529 31 63