Liptovské múzeum v Ružomberku | Stále expozície

geológia, paleontológia a botanika, zoológia, archeológia (momentálne uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie), feudalizmus a cechy, národopis, sakrálne umenie, dejiny Liptova 1848-1945, život a dielo Andreja Hlinku, história výroby papiera na Slovensku