Výstava: SLOVENSKO-SLOVINSKÁ DIMENZIA
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš
od 11. 3. 2019 do 7. 4. 2019